Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

ForsíðaStúdentsbrautirViðbótarnám til iðnstúdentsprófs

Viðbótarnám til stúdentsprófs - Iðnstúdentspróf

4.4.2 Viðbótarnám til stúdentsprófs

 

 

 

Nemendur sem ljúka skilgreindu starfsnámi á framhaldsskólastigi eiga kost á viðbótarnámi til undirbúnings námi á háskólastigi. Slíku námi lýkur með stúdentsprófi sem er samræmt í tilteknum greinum.

Til þess að fá starfsnám auk viðbótarnáms viðurkennt til stúdentsprófs skal heildarnám nemenda verða eins og tilgreint er hér á eftir.

Viðbótarnámið geta nemendur skipulagt sjálfir í samráði við hlutaðeigandi framhaldsskóla miðað

við skilgreind markmið um áframhaldandi nám á háskólastigi, eða lokið námi í eftirtöldum greinum þannig að heildarnám þeirra verði eins og hér segir:

b.1. Þriggja til fjögurra ára starfsnám

Nemendur skulu hafa lokið námi í skóla með fullnægjandi árangri og einnig áskilinni starfsþjálfun að fullu. Ráðherra getur heimilað frávik frá þessari reglu ef rökstuddar ástæður eru fyrir hendi. Ekki er gerð krafa um að nemendur í löggiltum iðngreinum hafi lokið sveinsprófi. Auk þess skulu nemendur hafa bætt við sig námi í almennum bóklegum greinum þannig að heildarnám í einstökum greinum verði ekki minna en hér greinir:

Íslenska 15 ein.

Enska 12 ein.

Stærðfræði 6 ein.

Fyrra nám nemenda í ofantöldum greinum kemur til frádráttar, þ. m. t. áfangar í þessum greinum sem færðir eru undir sérnám á starfsnámsbrautum. Einnig skulu nemendur bæta við sig námi í tungumálum eða náttúrufræðigreinum og stærðfræði eða samfélagsgreinum 12 ein. samkvæmt eigin vali. Fyrra nám í þeim námsgreinum sem hér um ræðir kemur ekki til frádráttar. Miða skal við að nám í grein verði ekki minna en 9 ein. samtals. Stærðfræði er þó undanskilin frá 9 ein. reglunni.

Uppfært fimmtudagur, 09 júní 2016 21:00

Go to top