Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

ForsíðaStúdentsbrautirFélagsgreinabraut - Nýtt

Félagsgreinabraut

Á félagsgreinabraut er áhersla lögð á að byggja upp sterkan þekkingargrunn á sviði félags- og hugvísinda. Nemendur öðlast innsýn í fræðilegar starfsaðferðir sviðsins með þjálfun í menningar- og náttúrulæsi í þverfaglegum áföngum. Með frjálsu vali geta nemendur aðlagað námið að þörfum sínum og áhugasviðum. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og þar með býr nemandinn yfir þekkingu, leikni og hæfni til að takast á við nám á háskólastigi. Brautin er góður undirbúningur fyrir frekara nám í mannvísindum, félags- og hugvísindum s.s. félagsfræði, sálfræði, sögu, stjórnmálafræði,  fjölmiðlafræði, mannfræði, félagsráðgjöf og uppeldisfræði.

Inntökuskilyrði

Almenn skilyrði til innritunar á félagsgreinabraut eru að nemandi hafi lokið einkunninni A, B+ eða B í íslensku, ensku og stærðfræði við lok grunnskóla. Hafi nemandi einkunn undir því viðmiði (C+) í einni námsgrein getur hann innritast á félagsgreinabraut en tekur áfanga á fyrsta þrepi í viðkomandi grein. Gert er ráð fyrir að nemandi fari beint á 2. þrep í grunnfögum, auk dönsku, hafi hann náð einkunninni A, B+ eða B við lok grunnskóla. Hafi nemandi einkunn undir því viðmiði (C+) fer hann á fyrsta þrep í viðkomandi námsgrein.

Námstími

Námstími til stúdentsprófs er þrjú ár og þarf nemandi að ljúka 33-34 einingum á önn til að ljúka á þeim tíma.

Skipulag

Nám á félagsgreinabraut er alls 200 einingar sem skiptast í 100 einingar í kjarna, 50 einingar þar sem nemandi sérhæfir sig í félags- og hugvísindum og 50 einingar í opnu vali á 1. – 4. þrepi þar sem nemendur eru hvattir til að dýpka enn frekar þekkingu sína. Það er mikilvægt að nemendur skipuleggi nám sitt með aðgangsviðmið háskóla í huga eftir því sem við á.

Prentvæn útgáfa - Nemendur fæddir 1999

Prentvæn útgáfa - Nemendur fæddir 2000

Kjarni (K)Skst.1. þrep2. þrep3. þrepFein.
Íslenska ÍSLE   2BA05, 2BB05 3CA05, 3CB05 20
Enska ENSK   2BA05, 2BB05 3CA05, 3CB05 20
Stærðfræði STÆR   2BA05, 2BB05   10
Danska DANS   2BA05    5
Læsi LÆSI 1AA10     10
Íþróttir ÍÞR 1AA01, 1AA01, 1AA01, 1AA01     4
Þriðja mál: 

FRAN

SPÆN

ÞÝSK

1AA05, 1AB05, 1AC05

1AA05, 1AB05, 1AC05

1AA05, 1AB05, 1AC05

    15
Nýnemafræðsla NEMI 1AA01     1
Lokaverkefni LOVE     3LV05 5
Einingar úr BK annarrar brautar      10    10
  Fjöldi eininga 30 45 25 100
Brautarkjarni (BK)  
Fjölmiðlafræði FJÖL   2BA05   5
Félagsfræði FÉLA   2BA052BB05   10
Kynjafræði KYNF 1AA05     5
Rannsóknaraðferðir félagsvísinda RANN     3CA05 5
Saga SAGA   2BA052BB05 3CA05 15
Sálfræði SÁLF   2BA052BB05   10
  Fjöldi eininga 5 35 10 50
Opið val (OV)

Opið val á 1.-4. þrepi. Mikilvægt er að halda áfram að dýpka þekkingu sína og velja hér
fleiri áfanga af sérsviði brautarinnar eins og t.d. í félagsfræði, mannfræði, stjórnmálafræði, þróunarfræði, rannsóknir, saga, sálfræði, tölfræði eða annað val sem skólinn samþykkir sem brautarval. Einnig má velja fleiri áfanga í ensku, íslensku, dönsku, stærðfræði, þriðja máli og íþróttum. 

Áfangar á 1. þrepi

Áfangar á 2. þrepi

Áfangar á 3. þrepi

Áfangar á 4. þrepi

50
  Samtals einingar 200

 

Fjöldi eininga á þrepi K BK OV
1. þrep
lágmark 33 - hámark 67
30 5 50
2. þrep
lágmark 67 - hámark 100
45 35
3. þrep
lágmark 33 - hámark 67
25 10
Alls 200 100 50 50

Lokamarkmið félagsgreinabrautar

Að loknu námi á félagsgreinabraut skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • afla sér upplýsinga, meta þær, vinna úr þeim og túlka þær
 • sýna frumkvæði og skapandi hugsun við lausnamiðað nám
 • efla eigin sjálfsmynd og nýta styrkleika sína
 • leita fullnægjandi raka fyrir skoðunum sínum og annarra
 • gera sér grein fyrir samfélagslegri ábyrgð sinni
 • taka þátt í lýðræðislegri samræðu og samstarfi
 • nálgast viðfangsefni sín og umhverfi á víðsýnan, umburðarlyndan og ábyrgan hátt
 • fjalla um og taka þátt í upplýstri umræðu um ýmis mál er tengjast samspili vísinda, tækni og samfélags
 • nýta sér góða almenna þekkingu á sviði félags- og hugvísinda
 • beita aðferðum þeirra greina sem hann sérhæfir sig í og velja viðeigandi rannsóknaraðferð hverju sinni
 • takast á við frekara nám, einkum í mannvísindum, félags- og hugvísindum s.s. félagsfræði, sálfræði, sögu, stjórnmálafræði , fjölmiðlafræði, mannfræði, félagsráðgjöf og uppeldisfræði.

Uppfært þriðjudagur, 10 október 2017 14:10

Go to top