Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

19. fundur skólanefndar MK

Mættir:

Flosi Eiríksson, Kolbeinn Óttarsson Proppé, Anna María Bjarnadóttir, Þóra Elfa Björnsson, Halldóra Guðmundsdóttir, Margrét Friðriksdóttir skólameistari, Kristín Laufey Guðjónsdóttir fulltrúi foreldra, Gerður Bjarnadóttir fulltrúi kennara og Guðlaugur Þór Ingvason fulltrúi nemenda. 

Forfallaðir

Finnur Beck boðaði forföll

Staður:

Skrifstofa MK 

Tími

Kl. 12:00-13:40 

Dags.: 

13. september 2016

 

Nr. 

Atriði 

Ábyrgð 

Tími 

 

Flosi Eiríksson formaður setti fundinn og bauð Gerði Bjarnadóttur, nýjan fulltrúa kennara, og Guðlaug Þór Ingvason, nýjan fulltrúa nemenda, velkomna á fundinn.  

FE 

 

 1.

Upphaf haustannar 2016 

MF

mín

 

Skólameistari dreifði skóladagatali 2016-2017 og fór yfir stöðuna við upphaf haustannar. Minni aðsókn er í skólann en á síðasta ári, en þá var metaðsókn. Alls hófu 180 nýnemar nám í haust. Í dagskóla eru 1072 nemendur og 137 í kvöldskóla, alls 1209. Hvorki skrifstofubraut né kjötiðn eru kennd í ár. Áfram er samstarf við grunnskólana svo nemendur þar geti tekið áfanga í ensku og stærðfræði í heimaskóla. Námið fer fram í grunnskólunum, en próf eru þau sömu og tekin eru í MK. Mikill stöðugleiki er í starfsmannahaldi, bæði hjá kennurum og öðru starfsfólki, en þó hættu sex kennarar í vor; tveir vegna aldurs, tveir sögðu upp, einum var sagt upp og einn lést. Tveir nýir kennarar voru ráðnir. Fangelsinu í Kópavogi hefur verið lokað og þar með sér MK ekki lengur um kennslu þar, en kennt er í Krýsuvík að venju. Nýnemavígsla hefur fest sig í sessi í stað busavígslu. Fundur var haldinn með foreldrum í síðustu viku og nýnemar fóru í Vatnaskóg. Samtökin 78 komu með kynningu á skólafund í síðustu viku. Fulltrúi nemenda fór yfir helstu viðburði nemendafélagsins í upphafi haustannar.

 

 

 2. 

Sjálfsmatsskýrsla 2015-2016 

MF 

 

 

Skólameistari kynnti skýrsluna, sem sýnir ánægju nemenda með starfið og kennsluna.  

 

 

 3.

Rekstrarstaða janúar – júní 6 mánaða uppgjör 

MF

 

 

Skólameistari fór yfir rekstrarstöðuna. Þrátt fyrir mikinn niðurskurð síðustu ára er halli á rekstrinum fyrstu sex mánuði ársins sem nemur tæpri 21 milljón. Ónóg fjárframlög ríkissjóðs skýra það, en þau duga ekki fyrir launum og húsaleigu.

Skólanefnd samþykkti bókun:

Skólanefnd MK hefur farið yfir rekstraryfirlit fyrstu sex mánaða ársins 2016. Skólanefndin vekur athygli á því að framlag ríkisins, upp á rúmar 537 milljónir króna, dugar ekki fyrir kostnaði við laun og húsaleigu, sem nemur tæpum 557 milljónum króna. Það er ótækt að framlag ríkissjóðs dekki ekki grunnþætti eins og laun og húsnæði og það kemur niður á þjónustu við nemendur. Um leið og skólanefndin lýsir yfir ánægju sinni með það hvernig stjórnendur skólans hafa unnið úr erfiðum aðstæðum, vekur hún athygli yfirvalda menntamála, sem og bæjaryfirvalda í Kópavogi, á þessari stöðu. Undanfarin ár hefur þurft að skera niður í starfsemi Menntaskólans í Kópavogi, til að mynda með því að leggja niður skrifstofubraut, kjötiðnaðarnám og hótelstjórnunarnám, og gripið hefur verið til ýmissa ráðstafana til að minnka kostnað, þar sem framlag ríkissjóðs hefur ekki dugað fyrir rekstrinum. Það er ljóst að grípa verður til enn róttækari aðgerða ef framlag ríkissjóðs verður ekki hækkað.  

Rætt um að ná samstöðu með fleiri skólum, þar sem staðan í fjármálum framhaldsskólanna er grafalvarleg. Skólanefnd bókaði:

Skólanefnd MK felur formanni að kanna hug annarra skólanefnda framhaldsskóla til þess að skapa sameiginlegan grundvöll til að ræða fjárhagsvanda framhaldsskólanna. 

 

 

 4.

 Önnur mál

 MF

 

 

 Engin önnur mál

 

 

Kolbeinn Óttarsson Proppé ritaði fundargerð

Uppfært miðvikudagur, 13 desember 2017 19:02

Go to top