Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

ForsíðaNámsráðgjöfÁætlun fyrir eineltismál

Áætlun fyrir eineltismál

Þessi GAT listi byggir m.a. á VKL-203 um leiðbeiningu nema

Skilgreining á einelti:

Einelti er áreiti sem einstaklingur verður fyrir af hendi ákveðins einstaklings/einstaklinga meðvitað eða ómeðvitað. Áreitið er neikvætt og síendurtekið, ýmist líkamlegt eða andlegt.

Grunur um einelti:

Kennarar/starfsmenn hafa samband við námsráðgjafa telji þeir sig verða vara við að nemendi sé lagður í einelti.

Nemendur setja sig í samband við námsráðgjafa eða umsjónarkennara telji þeir sig verða fyrir einelti eða  varir við að samnemandi þeirra sé lagður i einelti.

Námsráðgjafi og umsjónarkennari ef við á vinna saman að lausn málsins sé nemandinn yngri er 18 ára.

Allar ábendingar eru kannaðar til hlýtar.

Unnið er með ábendingar í trúnaði.

Vinnuferli.

Allar upplýsingar um eineltið skráðar niður (notast er við GAT-008). Haft samband við foreldra þolandans sé nemandinn yngri en 18 ára.

Haft er samband við aðila málsins.

Eftirfylgd.

Ef málið telst leyst eru gögn geymd hjá námsráðgjafa, frumrit GAT-084 vistast hjá aðstoðarskólameistara.

Ef málið telst óleyst er því vísað til stjórnenda skólans.

Uppfært mánudagur, 02 október 2017 12:53

Go to top