Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

Innritun

innr.3

Innritun í Menntaskólann í Kópavogi fyrir haustið 2017

 

MK er framsækinn menntaskóli í hjarta Kópavogs. Þar stundar fjöldi nemenda nám á bóknáms- og matvælabrautum. Boðið er upp á bóklegt nám til stúdentsprófs á alþjóðabraut, félagsgreinabraut, opinni braut, raungreinabraut og viðskiptabraut. Fyrir nemendur sem þurfa að styrkja faglegan grunn fyrir frekara nám er boðið upp á framhaldsskólabraut. Þá er einnig boðið upp á starfsbraut fyrir nemendur með fötlun á einhverfurófi.

Í matvælanámi geta nemendur á aldrinum 16-18 ára innritast í grunndeild matvæla- og ferðagreina sem er grunnnámsbraut fyrir frekara nám í matvælagreinum. Einnig er boðið er upp á samningsbundið iðnnám í bakstri, framreiðslu, kjötiðn og matreiðslu.

 

Innritun fyrir haustið 2017

Innritun nýnema:

Forinnritun fyrir 10. bekkinga fer fram 6. mars til 10. apríl og lokainnritun er frá 4. maí til 9. júní.

Innritun á starfsbraut fyrir nemendur með fötun á einhverfurófi er frá 1. til 28. febrúar.

Sótt er um skólavist í framhaldsskóla á vefnum  menntagatt.is.

Mælt er með að nemendur skili inn einkunnum á samræmdra prófa í 10. bekk.

 

Innritun eldri nema:

Innritun eldri nemenda í bóklegt nám (alþjóðabraut, félagsgreinabraut, raungreinabraut og viðskiptabraut) og matvælanám (bakstur, framreiðsla, matreiðsla) er frá 3. apríl til 31. maí.

Sótt er um skólavist í framhaldsskóla á vefnum  menntagatt.is.

 

Inntökuskilyrði

Almenn skilyrði til innritunar á stúdentsbrautir eru að nemandi hafi fengið einkunninni A, B+ eða B í íslensku, ensku og stærðfræði við lok grunnskóla. Hafi nemandi undir því viðmiði (C+) getur hann innritast á stúdetnsbraut en tekur áfanga á fyrsta þrepi í viðkomandi greinum. Reikna má með að námstími til lokaprófs verði þá lengri en þrjú ár.

Almenn skilyrði til innritunar í grunndeild matvæla- og ferðagreina eru að nemandi hafi fengið einkunninni A, B+ eða B í íslensku, ensku og stærðfræði við lok grunnskóla. Hafi nemandi undir því viðmiði (C+) getur hann innritast í grunndeild matvæla- og ferðagreina en tekur áfanga á fyrsta þrepi í viðkomandi greinum.

 

Nemendur sem uppfylla ekki inntökuskilyrði inn á brautir innritast á framhaldsskólabraut. Inn á framhaldsskólabraut eru einungis teknir nemendur úr Kópavogi. 

Uppfært miðvikudagur, 08 mars 2017 14:20

Go to top