Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

BÓK213 Tölvubókhald

Bókfærsla 213 Tölvubókhald

Undanfari: BÓK103

Nemendur dýpka skilning sinn á bóhaldshringrás og þjálfast í að hefja bókhald og loka því samkvæmt reglum tvíhliða bókhalds. Bókhald fært í tölvukerfi eftir fylgiskjölum með bókhaldslyklum. Farið er yfir kröfur sem gerðar eru til tölvubókhaldskerfa og varðveislu gagna og fylgiskjala sem notuð eru við slíkt bókhald. Áhersla er lögð á að nemendur öðlist skilning á hvernig fjárhagsbókhald sækir upplýsingar í birgðabókhald, viðskiptamannabókhald, sölubókhald og launabókhald. Fjallað um uppgjör virðisaukaskatts og uppgjörsfærslur, launaseðla, afstemmingar og leiðréttingafærslur. Kynntir eru möguleikar á ýtarlegri skýrslugerð ásamt túlkun og greiningu upplýsinga. Nemendum er kynnt mikilvægi upplýsingakerfa fyrir nútímastjórnendur þar sem nákvæmar upplýsingar í rauntíma nýtast og eru grunnforsenda við skilvirka ákvarðanatöku.

Markmið

Nemandi

·         geti sett upp og skipulagt bókhaldslykla

·         skilji tengsl fjárhagsbókhalds við önnur kerfi

·         geti skráð, bókað og bakfært fylgiskjöl í mismunandi kerfum

·         geti stofnað og eytt t.d. vörunúmerum, birgjum og viðskiptamönnum

·         geti útbúið launaseðla og skilaskýrslur

·         getið gert upp fyrir tiltekið reikningstímabil

·         geti nýtt upplýsingakerfi til markvissrar upplýsingaöflunar og skýrslugerðar

·         geti túlkað upplýsingar

 

·         þekki flokkun, merkingu og varðveislu fylgiskjala

Uppfært mánudagur, 12 ágúst 2013 09:49

Go to top