Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

HAG113 Almenn þjóðhagfræði

Undanfari: enginn

Fjallað um hagfræði sem fræðigrein, grunneiningar hagkerfis og einkenni markaðshagkerfis og blandaðs hagkerfis. Hringrás efnahagslífsins er útskýrð og fjallað um helstu hagstærðir þjóðarbúsins og innbyrðis tengsl þeirra, hið opinbera og aðila vinnumarkaðarins, utanríkisviðskipti, sparnað, gengi og peningamarkað, þjóðartekjur, skatta, launamyndun o.fl. Helstu lögmál eru kynnt og farið í meginþætti efnahagsþróunar og hagrænna vandamála sem kynnt eru með dæmum úr íslensku efnahagslífi. Lögð er áhersla á þekkingu á grundvallarhugtökum og samspili efnahagseininga í markaðs¬hagkerfi. Nemendur fá þjálfun í að lesa úr línuritum og innsýn í notkun vísitalna, hlutfallareiknings, vegins meðaltals og fleiri algengra aðferða við framsetningu og vinnslu á hagfræðilegum upplýsingum.

Markmið
Nemandi

 • þekki grundvöll hagfræðinnar sem fræðigreinar, hringrás efnahagslífs, grunneiningar hagkerfis og meginhlutverk þeirra
 •  þekki helstu einkenni markaðshagkerfis, blandaðs hagkerfis og miðstýrðs áætlanahagkerfis
 •  þekki til lögmáls um minnkandi afrakstur og áhrif þess á kostnaðarmyndun
 •  þekki lögmál markaðarins og geti útskýrt meginþætti verðmyndunar á markaði
 •  geti reiknað út markaðsjafnvægi og verðteygni út frá gefnum, stærðfræðilegum forsendum um eftirspurn og framboð
 •  þekki til ráðstöfunaruppgjörs þjóðhagsstærða og geti skýrt mun á vergum og hreinum hagstærðum, þjóðar- og landsframleiðslu, markaðsverði og þáttaverði
 •  þekki helstu tekjuhugtök og aðferðir við að skoða tekjuskiptingu
 •  þekki til helstu umsvifa hins opinbera og aðferða til fjármögnunar þeirra
 •  þekki til helstu aðila á peningamarkaði, hlutverk seðlabanka og geti útskýrt hvaða þættir ákvarða peningaframboð, eftirspurn og vaxtastig
 •  þekki til helstu ákvörðunarþátta utanríkisviðskipta, s.s. kenninga um hlutfallslega yfirburði og algjöra
 •  þekki til greiðslujöfnuðar og samsetningar hans með áherslu á viðskiptajöfnuð
 •  þekki til helstu áhrifaþátta nafngengis gjaldmiðla og tilhögun við gengisskráningu
 •  geti reiknað hagvöxt og fjallað um verðbólgu
 •  öðlist skilning á efnahagslegu samhengi í þjóðfélaginu og geti tekið þátt í daglegri umræðu um efnahagsmál

Uppfært mánudagur, 29 október 2007 19:56

Go to top