Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

NÁL106 Náttúrulæsi

NÁTTÚRULÆSI

Áfanganúmer

Einingafjöldi

Undanfari

þrep

Náttúrulæsi

6

Enginn

2

Áfangalýsing

Markmið áfangans er að þjálfa nemendur í að skilja umhverfi sitt og áfrif mannsins á náttúru og gæði jarðarinnar. Þeir eiga að öðlast skilning á umhverfi sínu og mikilvægi heilbrigðis og sjálfbærni í nútíma þjóðfélagi. Nemendur þroski með sér vitund á landnýtingu, nýtingu sjávar, umhverfisvænni orkuöflun og nýtingu hennar og nýtingu á úrgangi. Nemendur geri sér grein fyrir mikilvægi auðlinda og að umgangast þær með varúð.

Þekkingarviðmið

Nemandi hefur þekkingu og skilning til að:

  • bera kennsl á sitt nánasta umhverfi
  • átta sig á áhrifum mannsins á náttúruna
  • bera kennsl á gæði jarðarinnar
  • bera kennsl á mikilvægi sjálbærni í samfélagi sínu
  • átta sig á mikilvægi heilbrigðs lífstíls
  • átta sig á mikilvægi landnýtingu, nýtingu sjávar, nýtingu á úrgangi og umhverfisvænnar orkuöflunar

 

Leikniviðmið

Nemandi skal öðlast leikni í að:

  • afla sér upplýsinga um umhverfi sitt og umhverfi annarra þjóða
  • geta útskýrt tilfinningar sínar og skoðanir í ræðu og riti
  • gera sér  grein fyrir stöðu Íslands í umhverfismálum
  • bera saman stöðu Íslands og  annarra þjóða í umhverfismálum

 

Hæfniviðmið

 

Nemandi skal vera fær um að

·         skrá úrlausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk á viðeigandi hátt

·         meta gildi heimilda og kunni að draga ályktanir af þeim

·         beita rökhugsun til þess að draga ályktanir og setja fram gagnrýni á skipulegan hátt

·         geta gert grein fyrir sjónarmiðum sínum og skoðunum, skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau 

Uppfært mánudagur, 12 ágúst 2013 10:23

Go to top