Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

MEL106 Menningarlæsi

MENNINGARLÆSI

Áfanganúmer

Einingafjöldi

Undanfari

þrep

Menningarlæsi

6

Enginn

2

Áfangalýsing

Markmið áfangans er að þjálfa nemendur í læsi í víðum skilningi. Nemendur eiga að öðlast skilning á menningarsamfélagi nútímans og bera saman við mismunandi menningarsamfélög. Nemendur þurfa að átta sig á mikilvægi sjálfbærni, jafnréttis og lýðræðis. Nemendur geri sér betur grein fyrir tengslum einstaklings og samfélags, sinni eigin ábyrgð, þátttöku og mögulegum áhrifum.

Þekkingarviðmið

Nemandi hefur þekkingu og skilning til að:

  • bera kennsl á sjálbærni í sínu umhverfi
  • gera sér grein fyrir eigin ábyrgð í þjóðfélagi manna
  • geta borið saman mismunandi samfélög
  • átta sig á mikilvægi fjölmenningar
  • bera kennsl á eigin menningasamfélag  og geta borið saman við önnur

Leikniviðmið

Nemandi skal öðlast leikni í að:

  • gera sér grein fyrir eigin sjálfsmynd og geti útskýrt tilfinningar sínar og skoðanir í ræðu og riti
  • afla sér upplýsinga um umhverfi sitt og samfélag
  • gera grein fyrir stöðu sinni í samfélaginu með það að markmiði að vera virkur þjóðfélagsþegn

 

Hæfniviðmið

 

Nemandi skal vera fær um að

·         skrá úrlausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndir sínar og verk á viðeigandi hátt

·         meta gildi heimilda og kunni að draga ályktanir af þeim

·         beita rökhugsun til þess að draga ályktanir og gagnrýna samfélag sitt

·         geta gert grein fyrir sjónarmiðum sínum og skoðunum á listrænan hátt

·         skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau 

Uppfært mánudagur, 12 ágúst 2013 10:23

Go to top