Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

STÞ115 Starfsþjálfun

Starfsþjálfun – STÞ115

Nemendum sem ljúka starfstengdu ferðafræðanámi við Ferðamálaskólann í Kópavogi er gert að ljúka þriggja til sex mánaða starfsþjálfun hjá ferðaþjónustufyrirtæki. Þá er miðað við átta stunda vinnudag, fimm daga vikunnar, í þrjá mánuði eða hlutastarf í sex mánuði. Starfsþjálfunin er uppsett og skipulögð sem starfsnám og er nemandanum fylgt eftir af hálfu skólans allan starfstímann. Við upphaf starfsþjálfunar er undirritaður vinnusamningur milli nemanda, vinnuveitanda og fulltrúa skólans en allir starfsnámssamningar eru gerðir með tilliti til kjarasamninga Verslunarfélags Reykjavíkur.

Störf í starfsþjálfun

Störf sem viðurkennd eru til starfsþjálfurnar byggja á eðli samskipta og þjónustu við ferðamenn. Um er að ræða bein störf í ferðaþjónustu þar sem nemandi á annaðhvort bein samskipti við ferðamenn eða veitir ferðamönnum mikilvæga beina þjónustu. Dæmi um starfsvettvang sem hæfir starfsþjálfun eru t.d. hjá ferðaskrifstofum, gestamóttöku á hótelum/gististöðum, störf hjá ráðstefnudeildum í ferðaþjónustu, afþreyingarfyrirtækjum, bílaleigum og margt fleira. Það er í höndum stjórnenda skólans að meta hvort eðli starfs sé hentugt og nytsamlegt til starfsþjálfunar.

Nemanda er heimilt að leggja í starfsleit á eigin vegum og ráða sig í starf hjá ferðaþjónustufyrirtæki. Tilkynna þarf ráðninguna til skóla og að loknum þremur mánuðum skal nemandi skila inn námsferilsbók, launaseðlum og staðfestingu á ráðningu á löggiltum pappír með undirskrift og stimpli frá vinnuveitanda.

Nemandi sem þá þegar starfar fyrir ferðaþjónustufyrirtæki eða hefur starfað við ferðaþjónustu á síðustu fimm árum getur fengið starf sitt metið til starfsnáms. Í stað dagbókar er útfyllt skýrsla ásamt því að ljúka þarf öðrum og þriðja hluta námsferilsbókar. Auk þess þarf nemandi að sýna launaseðla fyrir sem samsvarar þriggja mánaða vinnu og skila inn staðfestingu á ráðningu á löggiltum pappír með undirskrift og stimpli frá vinnuveitanda.

Hæfniviðmið

Nemandi geti tekist á við fjölbreytileg og þverfagleg verkefni innan ferðaþjónustunnar. Hann hafi öðlast hæfni til að greina styrkleika og veikleika sína og leysa úr mismunandi vandamálum sem upp geta komið í störfum í ferðaþjónustu. Nemandi geti sýnt frumkvæði, bæði unnið sjálfstætt og í hópi og geti fylgt eftir þeim gæðakröfum sem settar eru í ferðaþjónustu.

Námsferilsmappa

Öllum nemendum sem fara í starfsþjálfun ber að fylla út námsferilsmöppu og skila inn til skólans að starfsþjálfun lokinni.

Námsferilsmöppunni er skipt upp í fjóra hluta:

  1. Fyrsti hlutinn er dagbók þar sem nemandi hefur tækifæri til að koma fram með praktíska hluti sem hann hefur lært ásamt persónulegri upplifun hans af vinnuumhverfinu, starfsandanum o.s.frv.
  2. Annar hluti námsferilsmöppunar er greinargerð sem snýr að þeim vinnustað sem nemandinn er í starfsþjálfun á. Þar er mikilvægt að hann skoði mismunandi stefnur (umhverfisstefnu, gæðastefnu, jafnréttisstefnu, starfsmannastefnu o.s.frv.) fyrirtækisins, skipurit og skipulag, aðbúnað og samskipti við viðskiptavini. Einnig er mikilvægt að hann velti fyrir sér einkenni starfsumhverfisins og eðli starfsins sem hann er að inna af hendi.
  3. Þriðji hlutinn er sjálfsmat að starfsþjálfun lokinni þar sem nemandi greinir frá vinnuframlagi sínu og hvernig honum tókst að leysa þau verkefni sem honum voru falin.
  4. Fjórði hlutinn er starfsmannamat að starfsþjálfun lokinni þar sem vinnuveitandi/leiðbeinandi metur frammistöðu nemandans.

Tilgangurinn með námsferilsbókinni er að fá nemandann til að íhuga og ígrunda það sem hann upplifir í starfsþjálfuninni og til að hann verði betur meðvitaður um námsþróun sína meðan á starfsþjálfuninni stendur. Námsferilsbókin á einnig að hjálpa nemandanum að gera sér betur grein fyrir styrkleikum sínum og veikleikum við raunverulegar aðstæður.

Uppfært miðvikudagur, 25 júní 2014 10:53

Go to top