Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

ForsíðaUm námiðAllir áfangarFerðagreinarUTF103 Upplýsingatækni í ferðaþjónustu

UTF103 Upplýsingatækni í ferðaþjónustu

Áfangi: UTF103

Upplýsingatækni í ferðaþjónustu

Einingar:

3 einingar (5 fein)

Hæfniþrep: 4

 

 

Lýsing

Í áfanganum er lögð áhersla á helstu þætti sem snúa að notkun tölvu við þekkingaröflun, úrvinnslu og uppsetningu efnis. Þá læra nemendur sérstaklega að vinna með þau forrit sem munu nýtast þeim í náminu s.s. Excel töflureiknir, Word og PowerPoint. Nemendur vinna verkefni þar sem möguleikar mismunandi forrita eru nýttir ásamt því að farið er sérstaklega yfir notkun leitarvéla og einkenni viðurkenndra og áreiðanlegra heimilda til gagnaöflunar.Sérstaklega er farið yfir kennsluumhverfi skólans og þá möguleika sem kerfið býður upp á fyrir nemendur.Meginmarkmið áfangans er að nemendur öðlist gott tölvulæsi og geti nýtt efni áfangans við öflun áreiðanlegra heimilda og gagna og til þess að tryggja góðan frágang á hverskyns verkefnum í náminu.

Forkröfur eru engar

Þekkingarviðmið

 

Nemandi hefur almenna þekkingu og skilning á:

 • Kennsluumhverfi sem notað er innan skólans og þeim möguleikum sem kerfið býður upp á fyrir nemendur.
 • Töflureiknum, ritvinnsluforritum og glærugerðarforriti.
 • Muninum á staðarneti og Interneti
 • Þeim siðareglum er varða gögn á Internetinu
 • Forritum sem hægt er að nota við hópastarf.

Hæfniviðmið

 

Nemandi skal ver fær um að nýta þekkingu og leikni sýna til að :

 • Vinna með og nýta til fullnustu kennsluumhverfi skólans s.s. til prófatöku, verkefnaskila og samskipta við kennara og samnemendur.
 • Framkvæma og sýna útreikninga og tölfræðileg gögn í gegnum töflureikni á skýran hátt.
 • Samþætta gögn úr töflureikni til nota í ritvinnslu- og glærugerðarforritum.
 • Flytja fyrirlestra og halda kynningar með stuðningi glæra.
 • Bera saman gögn sem fengin eru af internetinu og meta trúverðugleika þeirra og áreiðanleika.
 • Skila verkefnum sem standast kröfur skólans hvað varðar notkun heimilda, uppsetningu ritgerða, fyrirkomulag fyrirlestra.

Leikniviðmið

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni til að:

 • Vinna í því kennslukerfi og með þau forrit sem skólinn notar.
 • Nota töflureikni við ýmsa útreikninga og til framsetningar á tölulegum gögnum
 • Nýta ritvinnsluforrit á fjöbreyttan hátt s.s. við útgáfu bæklinga, skipulagningu ferða og ritsmíða af mismunandi gerð.
 • Útbúa kynningarglærur á skýran og skilmerkilegan hátt fyrir fyrirlestra eða aðrar kynningar.
 • Leita skipulega að heimildum og gögnum til ritgerðasmíða og/eða upplýsingaöflunnar.
 • Meta trúverðugleika heimilda og gagna af internetinu

Námsmat: Samastendur af verkefnaskilum sem dreifast yfir önnina.

 

Uppfært miðvikudagur, 25 júní 2014 11:13

Go to top