Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

ForsíðaUm námiðAllir áfangarFerðagreinarFLÍ202 Ferðalandafræði Íslands II

FLÍ202 Ferðalandafræði Íslands II

Áfangi: FLÍ202

Ferðalandafræði Íslands II

Einingar:

4 einingar (6 fein)

Hæfniþrep:

4

 

Lýsing

Í áfanganum er almennt fjallað um helstu ferðamannastaði í byggð og óbyggð á Íslandi, aðstöðu þeirra og þjónustu sem er í boði. Þá er einnig fjallað um ferðamanninn sjálfan og hverju hann sækist eftir á ferðalagi um landið. Sérstök áhersla er lögð á ferðamöguleika og framboð íslenskra ferðaþjónustufyrirtækja í tengslum við einkenni þjóðlífs og náttúru sem aðdráttarafl í ferðaþjónustu. Fjallað er sérstaklega um samskipti ferðaþjónustunnar við umhverfi sitt og skoðað hvernig ákveðin landnýting og ýmis afþreying í greininni getur farið saman. Í áfanganum er lögð áhersla á leikni í notkun helstu ferðahandbóka og landakorta auk þess að nemendur hljóta aukna þekkingu á helstu upplýsingamiðlum um land, þjóð og ferðaþjónustu.

Forkröfur eru engar

Þekkingarviðmið

 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Starfsumhverfi og aðstæðum fyrir íslenska ferðaþjónustu.
 • Íslandi með augum ferðamannsins.
 • Áhrifum ferðamennsku á íslenskt samfélag og umhverfi.
 • Ferli skipulagningar og undirbúnings ferða um Ísland bæði fyrir hópa sem og einstaklinga.
 • Fjölbreytileika ferðamanna og ólíkra þarfa þeirra í ferðaskipulagningu með tilliti til markhóps.
 • Vegakerfinu og ferðamöguleikum í byggð og óbyggð.

Hæfniviðmið

 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Starfa eftir helstu verk- og vinnuferlum ferðaþjónustuaðila á Íslandi.
 • Leita upplýsinga um land og þjóð og framboð á þjónustu fyrir ferðamenn hér á landi.
 • Nota hin ýmsu landakort og ferðagögn til skipulagningar ferðalaga og upplýsingaöflunar fyrir ferðamenn.
 • Skipuleggja sérsniðnar ferðir fyrir ákveðna hópa eða einstaklinga þar sem tekið er tillit til einkenni ferðamannastaða, framboðs afþreyingar, þjónustu, vegalengda og ferðamöguleika.
 • Að gera ferðir þeirra sem kjósa Íslands sem áfangastað sem ánægjulegastar og uppfylla /ganga fram úr kröfum viðskiptavina.

 

Leikniviðmið

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Greina staðhætti á láglendi og hálendi Íslands og nýta í ferðaskipulagningu.
 • Skipuleggja ferðir fyrir mismunandi hópa með mismunandi þarfir.
 • Skipuleggja ferðir með tilliti til fjarlægða, vegalenda og þjónustuframboðs.
 • Setja saman mismunandi afþreyingu, aðdráttaröfl og áfangastaði á Íslandi á skynsamlegan og spennandi máta.
 • Nýta handbækur, bæklinga, heimasíður og aðra miðla til upplýsingaöflunnar.
 • Lesa landa- og rafræn kort sem og aðrar upplýsingaveitur fyrir ferðaþjónustu.

Námsmat: Samanstendur af verkefnum og skýrslum sem nemendur vinna yfir önnina ásamt lokaprófi.

 

Undanfari: FLÍ102

Lögð verður áhersla á menningartengda þætti sem ferðaþjónustan starfar með og nýtir. Skoðuð eru helstu einkenni þjóðlífs og náttúru landsins. Fjallað er um mismunandi væntingar ferðamanna, erlendra sem íslenskra, með tilliti til sögu og menningar. Nemendur vinna raunhæf verkefni í tengslum við námsefnið. Skoðuð verður stefnumörkun yfirvalda og verkefni unnin út frá því þar sem menning og ferðaþjónusta verða í brennidepli.

Markmið

Nemandi

 • geti skipulagt ferðir um Ísland, reiknað út fjarlægðir milli staða og unnið með verð og tilboðsgerð
 • skoði menningartengda þætti sem ferðaþjónustan starfar með og nýtir
 • þekki einkenni þjóðlífs og náttúru landsins og nýti það við skipulagningu ferða
 • kynnist mismunandi væntingum erlendra og íslenskra ferðamanna
 • þekki helstu ferðamannastaði á Íslandi og einkenni þeirra

Uppfært miðvikudagur, 25 júní 2014 10:40

Go to top