Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

STJ102 Stjórnun

Áfangi: STJ102

Stjórnun

Einingar:

2 einingar (3 fein)

 

Hæfniþrep: 4

 

 

Lýsing: Meginmarkmið áfangans er að nemendur kynnist grundvallar hugtökum, kenningum og aðferðum í stjórnun og forystu fyrirtækja og stofnana. Farið er yfir grundvallaratriði í stjórnun fyrirtækja og starf stjórnenda, stjórnunarstíla, skipulag og skipurit. Þá er sérstaklega fjallað um markmiðasetningu, stefnumótun, grunnatriði mannauðsstjórnunar og verkefnastjórnun. Að auki er fjallað um hópa- og teymisvinnu, hvatningu í starfi og mikilvægi starfsánægju. Lögð er áhersla á stjórnun fyrirtækja í ferðaþjónustu.

Forkröfur eru engar

Þekkingarviðmið

 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Þróun stjórnunar sem fræðigreinar.
 • Grundvallarhugtökum og kenningum um stjórnun fyrirtækja.
 • Mikilvægi stjórnunar fyrir einstaklinga, fyrirtæki og samfélag.
 • Helstu atriðum varðandi árangursríka fundarstjórnun.
 • Grunnatriðum mannauðsstjórnunar.
 • Helstu aðferðum sem notaðar eru til að leggja mat á árangur.

 

Hæfniviðmið

 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Leggja mat á stjórnun innan fyrirtækis og greina styrkleika og veikleika.
 • Leita lausna varðandi ýmsa þætti stjórnunar, s.s. hvað varðar stjórnunarstíl, skipulag og starfsánægju.
 • Taka þátt í árangursríku hópstarfi og teymisvinnu í ferðaþjónustu.
 • Beita aðferðum verkefnastjórnunar í störfum í ferðaþjónustu.

Leikniviðmið

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í:

 • Skipulagningu í stjórnun fyrirtækja.
 • Þátttöku í félags- og atvinnulífi.
 • Að útbúa starfsferilsskrá.
 • Skipulagningu fundarstjórnar.
 • Að útskýra mikilvægi stjórnunar fyrir einstakling, fyrirtæki og samfélag.
 • Að túlka skipurit og lýsa mikilvægi skýrra boðleiða í fyrirtæki.

Námsmat: Samanstendur af fjölbreyttri verkefnavinnu yfir önnina og skriflegu lokaprófi

 

Uppfært miðvikudagur, 25 júní 2014 11:01

Go to top