Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

ForsíðaUm námiðAllir áfangarFerðagreinarFEN302 Enska fyrir ferðaþjónustu II

FEN302 Enska fyrir ferðaþjónustu II

  

Áfangi: FEN302
Enska fyrir ferðaþjónustu II
Einingar:
2 einingar (3 fein)
Hæfniþrep:
4. þrep

Lýsing

 Í áfanganum er lögð sérstök áhersla á Ísland sem ferðamannaland. Viðfangsefni og orðaforði tengist m.a. sögu lands og þjóðar, landafræði og jarðfræði, menningu, atvinnulífi, fólkinu í landinu, stjórnmálum og stjórnskipulagi. Nemendum eru kennd grunnatriði við vinnslu þýðinga, t.d. í tengslum við upplýsingagjöf um Ísland og samantekt upplýsinga fyrir erlenda ferðamenn. Nemendur vinna misjafnlega viðamikil verkefni sem byggjast á sjálfstæðum athugunum og heimildaöflun. Verkefnin eru lögð fram ýmist skriflega eða munnlega.

Forkröfur: Enska fyrir ferðaþjónustu I eða sambærilegt nám í ensku 
 

Þekkingarviðmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • Helstu hugtökum sem tengjast kynningu Íslands fyrir erlendum ferðamönnum og hvernig þau eru túlkuð og tjáð á ensku.
 • Grunntækni vinnu við þýðingar.
 • Orðaforða sem gerir honum kleift að tileinka sér með góðu móti fræðsluefni á ensk í áframhaldandi námi og starfi.
 

Hæfniviðmið

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • Geta lagt gagnrýnið mat á texta.
 • Geta hagnýtt sér fræðitexta og metið heimildir á gagnrýninn hátt.
 • Geta flutt vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð, dregið fram aðalatriði og rökstutt mál sitt og brugðist við fyrirspurnum.
 • Vinna úr ýmsum upplýsingaveitum og fella saman í eina heild samkvæmt þeim hefðum sem gilda um heimildavinnu.
 • Geta beitt mismunandi málsniði og stíl í töluðu og rituðu máli og áttað sig á undirliggjandi viðhorfum og tilgangi þess sem talar eða skrifar.
 

Leikniviðmið

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • Skilja vel sérhæfða texta á sviði ferðamála.
 • Tjá sig af öryggi um málefni tengd ferðaþjónustu við ólíkar aðstæður, t.d. í samræðum við ferðamenn eða formlegum kynningum á ferðatengdu efni.
 • Beita ritmáli í mismunandi tilgangi og með þeim stílbrigðum og málsniði sem við á við ólíkar aðstæður, svo sem við gerð þýðinga, leiðalýsinga og auglýsinga- eða upplýsingatexta.
 Námsmat: Samanstendur af ritunarverkefnum, kynningum/fyrirlestrum og könnunarprófum ásamt lokaprófi. 

Uppfært miðvikudagur, 25 júní 2014 10:30

Go to top