Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

ForsíðaUm námiðAllir áfangarMatvælagreinarFOM223 Framreiðsla og matreiðsla

FOM223 Framreiðsla og matreiðsla

 

Undanfari: enginn

Í áfanganum er leitast við að kynna nemendum hvernig beri að setja fram og kynna matseðil sem sölutæki þannig að hann endurspegli ímynd og þjónustumagn. Nemendur fá undirstöðuþekkingu í mismunandi gerðum matseðla hvað varðar texta og samsetningu réttaflokka. Nemendur læra að áætla magn og reikna út verð rétta út frá framlegð, framreiðslustöðlum og nýtingu. Í áfanganum er fjallað um íslenska matreiðslu í sögulegu samhengi ásamt því að kynna helstu áhrifavalda. Nemendur kynnast aðferðafræði í „gastronomique“ og vinna að verkefnum sem lúta að henni, bæði bóklegum og verklegum. Nemendur kynnast þeim starfsaðferðum sem viðhafðar eru í veitingasölum hótela og veitingahúsa. Jafnframt er farið í vínfræði frá ræktun til neyslu. Nemendur læra að leggja á borð fyrir mismunandi tækifæri og kynnast framreiðsluháttum í veitingasal. Ætlast er til að nemendur taki virkan þátt í umræðum.

Markmið
Nemandi

 • öðlist grunnþekkingu á mismunandi gerðum matseðla, uppsetningu þeirra hvað varðar texta og samsetningu réttaflokka
 • þekki til áhrifa árstíðabundins hráefnis á gerð matseðils
 • öðlist færni í að vinna faglega réttan matseðlatexta
 • geti tengt saman ímynd fyrirtækis og sölutæki (matseðill)
 • þekki til klassískra, franskra matargerðarfræða
 • þekki til þeirra matreiðsluaðferða sem við eiga
 • þekki til útreikninga á framlegð rétta og nýtingarstaðla
 • geti gert pöntun fyrir tiltekinn fjölda og áætlað magn
 • geti nálgast viðfangsefnið á skapandi hátt og verið sjálfstæður í verkum sínum
 • geti beitt gagnrýnni hugsun á hugmyndir og verkefni
 • læri hvernig haga má borðpöntunum
 • kynnist meðferð dúka og munnþurrkna (munnþurrkubrot)
 • þekki hvernig glös, hnífapör og önnur áhöld sem tengjast borðhaldi eru meðhöndluð
 • þekki hvaða siðir og venjur tíðkast við borðlagningu við hin ýmsu tilefni
 • viti hvaða áherslur ber að hafa í huga þegar veitingahús/hótel eru skoðuð eða gagnrýnd

 

 

Uppfært miðvikudagur, 17 október 2007 10:43

Go to top