Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

ÍSL252 Málnotkun II

Undanfari: ÍSL152

Nemendur öðlast aukna færni í notkun íslensks talmáls með þjálfun og leiðsögn í samtölum, umræðum og málflutningi af ýmsum toga. Þeir læra einnig hvernig staðið er að gerð kynningarefnis og hvernig nýta má fjölmiðla í því sambandi.

Markmið

Nemandi

 • þekki mismunandi málsnið
 • geti undirbúið málflutning á fundum og þáttöku í umræðum
 • þekki megineinkenni í uppbyggingu ræðu og fyrirlestra
 • geti samið stuttar ræður og ávörp við ýmis tilefni og flutt í hópi
 • geti talað í hópi út frá atriðisorðum
 • átti sig á nokkrum grundvallaratriðum er varða fjölmiðla og samskipti við þá
 • kunni að meta og nýta sér fréttagildi eigin starfsemi
 • geti samið auglýsingatexta og fréttatilkynningar
 • þekki vinnslu og uppsetningu fréttabréfa og kynningarefnis
 • þekki kröfur sem gerðar eru til góðrar blaðagreinar um byggingu og rökfærslu
 • geti skrifað stutta blaðagrein

Uppfært föstudagur, 28 mars 2008 11:36

Go to top