Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

MAT207 Matreiðsla II

Undanfari: MAT107

Í áfanganum er lögð áhersla á sjálfstæð vinnubrögð nemenda. Þeir vinna verkefni er lúta að framsetningu og hönnun rétta sem byggir á íslenskri og alþjóðlegri matarmenningu. Nemendur vinna jafnframt með nýjar útfærslur við úrvinnslu hráefnis og leita eftir nýrri nálgun á hefðbundnum aðferðum. Unnið er með mismunandi þemu. Nemendur þjálfast sem virkir eftirlitsaðilar á gæðakerfi skólans. Unnið er með matseðla fyrir mismunandi markhópa, með gæði og framlegð að leiðarljósi.

Markmið
Nemandi

  • geti unnið heildstætt að verkefnum í matreiðslu eftir viðurkenndum matreiðsluaðferðum
  • geti beitt almennum og sérhæfðum aðferðum við úrlausnir verkefna
  • geti unnið með öðrum að úrlausnum verkefna
  • tileinki sér nýjungar og nýjar útfærslur við úrvinnslu hráefnis
  • geti útbúið matseðla og matreitt fyrir mismunandi markhópa með gæði og framlegð að leiðarljósi

Uppfært laugardagur, 06 október 2007 13:33

Go to top