Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

ÖRS101 Öryggismál og skyndihjálp

Undanfari: enginn

Í áfanganum er farið yfir lög og reglugerðir er lúta að öryggi og aðbúnaði á vinnustöðum. Starfsemi Vinnueftirlits ríkisins er kynnt. Farið er yfir öryggismál í víðasta skilningi og mikilvægi þess að hugað sé að eftirfarandi atriðum eru skýrð fyrir nemendum. Vinna í þeim hlífðarfatnaði sem ákveðið verkefni krefjast hverju sinni. Viðbrögð við vinnuslysum og hvernig koma megi í veg fyrir þau. Mismunandi vinnuumhverfi rýnd með áherslu á hvar áhættuþættir viðkomandi svæðis liggja. Kennsla í skyndihjálp fer fram með bóklegum og verklegum æfingum með áherslu á almennri skyndihjálp við slasaða og sjúka. Viðbrögð við stórslysum og náttúruhamförum eru kennd og þjálfuð.

Markmið

Nemandi

  • kunni skil á gildandi lögum og reglugerðum um öryggi og aðbúnað á vinnustöðum
  • kunni skil á og séu meðvitaðir um helstu áherslur er lúta að öryggi og aðbúnaði á vinnustöðum
  • kunni tök á fyrstu hjálp geti veitt markvissa fyrstu hjálp á vettvangi
  • kunni helstu viðbrögð og ráðstafanir við slysum sem gerast á vinnustað
  • þekki staðsetningu sjúkrakassa og kunni að nota innihald hans sem fyrstu hjálp
  • þekki allar öryggiskröfur á vélum og tækjum og öðrum búnaði sem notaður er til daglegs rekstrar og eftirlitsskyldu með þeim
  • þekki hættu sem getur stafað af efnum, t.d. klór og öðrum sambærilegum efnum og varúðarrástafanir gagnvart þeim
  • kunni helstu viðbrögð við brunavörnum og meðferð mismunandi slökkvitækja

Uppfært þriðjudagur, 14 janúar 2014 11:55

Go to top