Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

Kjötiðn

Lýsing:

Kjötiðnaðarmaður útbýr kjöt og kjötrétti í neytendapakkningar, setur upp kjötborð og afgreiðir viðskiptavini. Hann starfar m.a. í kjötvinnslu, í kjötdeildum verslana, í sláturhúsum, við sölu á matvælum. Hann ber ábyrgð á útkomu vinnu sinnar gagnvart viðskiptavinum.

Kjötiðnaðarmaður vinnur í samræmi við gæðaferla og gæðastaðla um innra eftirlitskerfi vinnustaða, vinnureglur um rekjanleika vöru og þjónstu sem og á afgreiðslu á vörum og þjónustu og almennar siðareglur. Kjötiðn er löggilt iðngrein


Grunnupplýsingar

Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Nemendur skulu hafa lokið grunnskólaprófi eða ígildi þess. Til að hefja nám í öllum áföngum á brautinni þurfa nemendur að vera á námssamningi í kjötiðn. Til að hefja nám á 2. hæfniþrepi í kjarnagreinum, þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða lokið fyrsta þreps áfanga í þeim greinum.
Skipulag: Kjötiðnaðarnám er verklegt og bóklegt samningsbundið starfsnám á 3. hæfniþrepi sem lýkur með sveinsprófi í kjötiðn. Það er skipulag sem fjögurra ára 290 eininga nám. Þar af eru 200 einingar á viðurkenndum vinnustað í 126 vikur og 90 einingar í skóla í þrjár annir.
Námsmat Megintilgangur námsmats er að veita leiðbeinandi upplýsingar um hvernig markmiðum þess hefur verið náð. Á námsbrautinni er lögð áhersla á fjölbreyttar matsaðferðir sem taka mið af fjölbreyttum kennsluháttum; þekkingar-, leikni- og hæfnimviðmiðum og ólíkum nemendahópum. Lögð er áhersla á fjölbreyttar námsmatsaðferðir. Markmiðið er að gefa nemendum uppbyggilega og hvetjandi leiðsögn og meta vinnu þeirra jafnt og þétt yfir námstímann. Nánari tilhögun námsmats kemur fram í námsmatsreglum skólans og kennsluáætlun hvers áfanga.
Starfsnám: Nemendur fara í starfsnám í 126 vikur utan lögbundinna fría. Námið fer fram í viðurkenndum kjötvinnslum og kjötiðnaðarfyrirtækjum þar sem starfandi er meistari með leyfi til töku nemenda í kjötiðnaðarnám.
Reglur um námsframvindu:  Nemendur verða að ná hæfniviðmiðum í hverjum áfanga með lágmarkseinkunnina 5,0.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að...

 • saga og hluta niður kjötskrokka og úrbeinar lamb, naut, svín, hross og aðrar kjötafurðir eftir gefnum stöðlum og nýtingaráformum
 • vinna úr hvers kyns hráefni úr kjöti og gerir hann m.a. fars, pylsur, kæfur, paté, slátur og álegg
 • krydda og kryddleggja kjöt og vinna að meyrnun þess. Útbúa kjöt og kjötrétti til sölu í kjötborði
 • taka á móti unnu og óunnu hráefni, flokka það og meta ástand og gæði þess með hliðsjón af umbúðamerkingum, hitastigi og almennum gæðakröfum og ganga frá hráefninu til geymslu
 • nota efni við framleiðslu kjötiðnaðar¬vara í samræmi við lög og reglugerðir um heilbrigðis- og hollustuhætti og getur aukið geymsluþol matvæla með kælingu, frystingu, lofttæmingu, söltun, suðu, reykingu og súrsun á kjöti og fiskafurðum
 • pakka framleiðsluvörum í neytendapakkningar og útbúa innihaldslýsingar í samræmi við gildandi lög og reglur um merkingar og pökkun viðkomandi vöru
 • reikna út hollustu- og næringargildi helstu framleiðsluvara
 • útbúa afurðir fyrir einstalinga með fæðuofnæmi og fæðuóþol
 • afgreiða viðskiptavini og veita ráðgjöf og leiðsögn um meðferð hráefna, matseld og val á meðlæti með kjötréttum
 • sýna viðskiptavinum sínum þjónustulund og býr yfir hæfni til góðra samskipta
 • nota handverkfæri og hefur góða færni í skurði, úrbeiningu og snyrtingu á kjötskrokkum
 • þrífa og sótthreinsa húsnæði og búnað samkvæmt stöðluðum hreinlætiskröfum HACCP
 • hafa vald á fagorðum greinarinnar og getur tjáð sig og leiðbeint um fagleg málefni á íslensku og erlendum tungumálumHann tekur ábyrga afstöðu til sjálfbærni og hefur tileinkað sér hugmyndafræði um sjálfbæra nýtingu sláturdýra
 • hafa færni í ensku, íslensku og stærðfræði sem svarar til krafna af öðru náms þrepi

 


Einingafjöldi

Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

290 fein.

Kjarni

Skylduáfangar brautarinnar

NámsgreinSkst.Þrep 1Þrep 2Þrep 3Þrep 4fein.
 Enska ENSK    2ST05      5
Innra eftirlit og matvælaöryggi IEMÖ   1GÆ02        2
Fagfræði kjötiðnaðar KJÖF  1VÖ08    3PG05  4PG03  16
Íslenska ÍSLE    2AL05      5
Íþróttir ÍÞRÓ

1AA01

1AB01

1AC01

     
Kjötiðnaður KJÖT    2KM20  3PY22    42
Nám og tölvur NÁTÖ  1UT03        3
Næringarfræði NÆRG    2FV05      5
Stærðfræði STÆR    2SM05      5
Öryggismál og skyndihjáp ÖRSK 1ÖR02        2
Örverufræði ÖRVR    2HR02      2
Einingar    18  42  27  3  90

 

Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 Þrep 4
 20%  47%  30%  3%

 

Frjálst val

frjálst val er ekki leyft.

Starfsnám á vinnustað

200 einingar

 

Uppfært miðvikudagur, 19 september 2018 20:23

Go to top