Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

STÆ102 Talnareikningur, prósentur og jöfnur

Undanfari: enginn

Helstu efnisatriði áfangans eru tölur og talnareikningur, jöfnur og formúlur, skiptireikningur, prósentur og vaxtareikningur, veldi, rétthyrnt hnitakerfi í sléttum fleti, jafna beinnar línu og saga hnitakerfisins. Nemendur nota töflureikninn Excel og beita jöfnureikningi til lausnar á dæmum og þrautum, sérstaklega af hagnýtum toga.

Markmið
Nemandi

  • tileinki sér undirstöðuatriði talnareiknings og algebru
  • noti vasareikna og töflureikninn Excel við talnareikning af hagnýtum toga
  • þjálfist í notkun hlutfalla, setji þau fram í hnitakerfi og geti beitt þeim við lausnir hagnýtra vandamála
  • leysi jöfnur með einni eða fleiri óþekktum stærðum með reiknitækjum og setji þær fram á grafískan hátt
  • öðlist grunnþekkingu á verslunar-, vaxta- og skiptireikningi

Uppfært þriðjudagur, 14 janúar 2014 11:40

Go to top