Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

NÆR113 Næringarfræði I

Undanfari: enginn

Í áfanganum er fjallað um næringarefnin, hlutverk þeirra, skortseinkenni og ráðlagða dagskammta. Nemendur læra að nota næringarforrit til að reikna út næringargildi máltíða og dagsfæðis sem samrýmist ráðleggingum heilbrigðisyfirvalda. Fjallað er um flokkun fæðutegunda og næringargildi þeirra, áhrif matreiðslu á næringargildi og uppbyggingu máltíða. Fjallað er um næringarþarfir mismunandi hópa. Útskýrður er munur á almennu fæði og sérfæði. Farið er yfir helstu fæðutegundir sem geta valdið ofnæmis- eða óþolsviðbrögðum og nemendum kennt að setja saman matseðla fyrir þá sem eru haldnir fæðuóþoli eða ofnæmi. Gerð er grein fyrir gildandi lögum og reglugerðum um notkun aukefna í matvælum og vörumerkingum matvæla.

Markmið

Nemandi

  • þekki helstu næringarefni og viti í hvaða fæðutegundum þau er að finna
  • þekki hlutverk næringarefna, skortseinkenni, ráðlagða dagskammta og hvernig má varast skort á næringarefnum
  • þekki ráðleggingar Lýðheilsustöðvar um mataræði og næringarefni og kunni að skipuleggja máltíðir og dagsfæði samkvæmt þeim
  • kunni að nota tölvusetta næringarefnatöflu til útreikninga á næringargildi
  • kunni skil á gildandi lögum og reglugerðum um notkun aukefna og vörumerkingar matvæla
  • þekki næringarþarfir sérstakra hópa
  • þekki fæðutegundir sem geta valdið ofnæmis/óþolsviðbrögðum og geti sett saman matseðla fyrir gesti sem haldnir eru óþoli/ofnæmi

Uppfært þriðjudagur, 14 janúar 2014 11:53

Go to top