Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

LKN231 Lífsleikni

 

Undanfari: LKN131

Í áfanganum kynnast nemendur námsleiðum í matvæla- og veitingagreinum og fá fræðslu um kröfur atvinnulífs til nema á sviðinu. Lögð verði áhersla á að styrkja samkennd nemenda og að efla tjáningarhæfni þeirra og sjálfstraust í að setja fram eigin skoðanir og kenningar um margvísleg málefni og rökræða þær sín á milli. Verkefni áfangans eru að fjalla um störf og starfsmöguleika nemenda í matvæla- og framreiðslugreinum. Fjallað verður um einkenni starfa á viðkomandi sviði, starfsmöguleika, samvinnu skóla og vinnustaða í nám og kennslu.

Markmið
Nemandi

  • fái þjálfun í að tjá og fylgja eftir skoðunum sínum, tilfinningum og hugðarefnum á opinberum vettvangi og í vinahóp
  • geti nýtt sér námsframboð og námsleiðir innan matvæla- og veitingagreina á sem árangursríkastan hátt
  • kynnist mismunandi námsleiðum á sviði matvæla- og veitingagreina
  • þekki forkröfur ýmissa viðtökuskóla/deilda og atvinnulífs um námsundirbúning og námsárangur í starfsnámi
  • læri árangursríkar aðferðir við nám í skóla og úti í fyrirtækjunum
  • geti nýtt sér ýmis stöðluð og viðurkennd sjálfsmatspróf til að meta áhuga og hæfnisvið sín á gagnrýninn og raunhæfan hátt
  • geti nýtt sér ýmsa fræðslu um störf og starfsmöguleika á sviði matvæla- og veitingagreina
  • fái tækifæri til að kynnast starfsemi fyrirtækja á matvælasviði
  • kynnist því hvaða starfsmöguleika greinarnar hafa upp á að bjóða
  • kynnist vel skipulagi og stígandi náms í matvæla- og veitingagreinum

Uppfært miðvikudagur, 17 október 2007 11:04

Go to top