Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

FRR107 Framreiðsla I

Undanfari: enginn

Í áfanganum fá nemendur þjálfun í uppröðun borða í veitinga- og/eða veislusal ásamt því að dúka mismunandi borð. Æfð er borðlagning eftir grunnmatseðlum með tilheyrandi vínum auk munnþurrku¬brota af mismunandi gerðum eftir tilefnum. Kennd er notkun áhalda og tækja sem notuð eru við framreiðslu á veitingum. Fjallað er um meðhöndlun tækja og áhalda samkvæmt góðum, faglegum venjum. Nemendur læra að ganga frá búnaði að notkun lokinni. Kenndir eru grunnþættir í framreiðslu vína. Áhersla er lögð á að kenna blöndun drykkja eftir stöðluðum uppskriftum og nemendur þekki helstu efni og áhöld við vinnu í vínstúku. Nemendur læra nýjungar í blöndun óáfengra og áfengra drykkja. Kynnt er meðhöndlun vindla og geymsla þeirra.

Markmið
Nemandi

 • kunni mismunandi uppröðun borða eftir tilefnum og staðháttum
 • geti dúkað borð samkvæmt faglegum hefðum
 • læri undirbúning við borðlagningu og framreiðslu veitinga
 • kunni borðlagningu eftir grunnmatseðlum með tilheyrandi vínum
 • þjálfi móttöku gesta
 • þjálfist í beitingu mismunandi framreiðsluhátta og notkun á tækjum og áhöldum
 • þjálfi framreiðslu morgunverðar, uppsetningu morgunverðarhlaðborðs og umsjá með því
 • þekki grunnþætti við framreiðslu vína, meðhöndlun þeirra ásamt umhellingu
 • þekki helstu efni og áhöld við blöndun drykkja
 • geti blandað drykk og breytt honum eftir stöðluðum uppskriftum og vinnuaðferðum
 • kunni að breyta hlutföllum í uppskriftum í centilítra eftir stöðluðum forsendum
 • læri meðhöndlun vindla og þekki nauðsynlegar aðstæður við geymslu þeirra
 • kunni að ganga frá borðum og líni með viðeigandi hætti
 • geti skipulagt vinnu sína í samræmi við lög og reglur um hreinlæti og hollustuhætti

Uppfært miðvikudagur, 17 október 2007 10:39

Go to top