Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

ForsíðaMatvælanámIðnnámFramreiðsla (þjónn)

Framreiðsla

Lýsing: Framreiðslumaður vinnur sjálfstætt við framreiðslu, annast faglega þjónustu og stjórnun í veitingasal; tekur á móti gestum með viðeigandi hætti; stjórnar veisluhaldi í samstarfi við matreiðslumenn og annað fagfólk; gerir áætlanir um veitingarekstur og mannahald og velur viðeigandi framreiðsluaðferð eftir tilefni viðburða. Framreiðslumaður þjónar fjölmenningarlegum hópi gesta og leiðbeinir um val á vörum í samræmi við óskir og þarfir þeirra. Framreiðslumaður starfar í samræmi við siðareglur greinarinnar. Framreiðslumaður starfar þar sem seldar eru veitingar í atvinnuskyni. Framreiðsla er löggilt iðngrein 

Grunnupplýsingar

Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Nemendur skulu hafa lokið grunnskólaprófi eða ígildi þess. Til að hefja nám á brautinni þurfa nemendur að vera á námssamningi í iðngrein framreiðslu. Til að hefja nám á 2. hæfniþrepi íkjarnagreinum, þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða lokið fyrsta þreps áfanga í þeim greinum.
Skipulag:  Framreiðslunám er verklegt og bóklegt fagnám sem lýkur með sveinsprófi í framreiðslu á 3. hæfniþrepi. Námið er 220 einingar og fer fram í skóla og á viðurkenndum starfsnámsstöðum s.s. veitingastöðum og á hótelum sem hafa nemaleyfi og þar með rétt til að taka nemendur í framreiðslunám. Námið er skipulagt sem 3 annir í skóla. Nemendur þurfa að auki að ljúka 80 vikna starfsnámi á veitingahúsi, hóteli eða á öðrum viðurkenndum starfsnámsstað sem hafa nemaleyfi
Námsmat  Megintilgangur námsmats er að veita leiðbeinandi upplýsingar um hvernig markmiðum þess hefur verið náð. Á námsbrautinni er lögð áhersla á fjölbreyttar matsaðferðir sem taka mið af fjölbreyttum kennsluháttum; þekkingar-, leikni- og hæfnimviðmiðum og ólíkum nemendahópum. Lögð er áhersla á fjölbreyttar námsmatsaðferðir. Markmiðið er að gefa nemendum uppbyggilega og hvetjandi leiðsögn og meta vinnu þeirra jafnt og þétt yfir námstímann. Nánari tilhögun námsmats kemur fram í námsmatsreglum skólans og kennsluáætlun hvers áfanga.
Starfsnám:  Vinnustaðanám fer fram á viðurkenndum starfsnámsstöðum sem hafa starfandi meistara og nemaleyfi í framreiðslu.
Reglur um námsframvindu:  Nemendur verða að ná hæfniviðmiðum í hverjum áfanga með lágmarkseinkunnina 5,0
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að...

 • vinna sjálfstætt við framreiðslu, skipulagningu verkferla, forgangsraða verkefnum, undirbúa vinnusvæði, sjá um pantanir, annast uppgjör og frágang í veislu- og veitingasölum
 • sinna ráðgefandi hlutverki gestgjafa og miðla umfangsmikilli þekkingu á faglegri þjónustu
 • beita viðeigandi framreiðsluaðferðum sem henta mismunandi aðstæðum og þörfum
 • blanda áfenga og óáfenga drykki, kaffi, te og framreiða með faglegum hætti
 • upplýsa um hráefni og matreiðsluaðferðir rétta á matseðli, vín á vínseðli og leiðbeina um val á drykkjum, áfengum sem og óáfengum.
 • beita handverkfærum, tækjum og búnaði sem starfið krefst
 • semja matseðla, vín- og kokteillista.
 • vinna í samræmi við gæðastaðla um innra eftirlit, HACCP gæðakerfið, er varðar viðmiðunarmörk, hreinlæti og vinnureglur um rekjanleika vöru, þjónustu og framreiðslu á vörum
 • greina áhættuþætti í störfum framreiðslumanna, nýta öryggisvarnir og fylgja reglum um vinnuvernd m.a um rétta líkamsbeitingu og kann grunnþætti fyrstu hjálpar
 • eldsteikja, skera fyrir (transerar) og framreiða við borð gestsins.
 • gera áætlanir um veitingarekstur og mannahald til lengri og skemmri tíma og bera ábyrgð á útkomunni
 • hafa þekkingu á fæðuóþoli og fæðuofnæmi og leiðum til að bregðast við áföllum sem kunna að verða á veitingastað af þeim sökum
 • þekkja almenna sögu, menningu og atvinnuhætti Íslendinga. Geta veitt upplýsingar um nærumhverfi og almenn þjóðfélagsmál
 • vinnua í samræmi við umhverfiskröfur veitingastaða, taka þátt í að draga úr matarsóun og almennri rýrnun á vörum sem unnið er með
 • geta tjáð sig um fagleg málefni greinarinnar á íslensku og erlendum málum á ábyrgan hátt og leiðbeint um fagleg málefni
 • bera virðingu fyrir starfi sínu og bera ábyrgð á þeim verkefnum sem hann tekur sér fyrir hendur. Gæta að trúnaði og þagnarskyldu við gesti og samstarfsfélaga og þagmælsku um einkamál þeirra sem hann fær vitneskju um í starfi sínu. Stuðla að góðum starfsanda í vinnuumhverfi sínu
 • hafa færni í ensku, íslensku og stærðfræði sem svarar til krafna af öðru náms þrepi
 • hafa færni í notkun upplýsingatækni tengt störfum í framreiðslu

 


Einingafjöldi

Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

220  fein.

Kjarni

Skylduáfangar brautarinnar

NámsgreinSkst.Þrep 1Þrep 2Þrep 3Þrep 4fein.
Enska  ENSK   2ST05       5
Fagfræði framreiðsla stjórnun viðburða  FFSV        4SV05  5
Framreiðsla  FRAM  

2BÓ06

2VL13

3BÓ05

3VL13

   37
Framreiðsla bókleg og verkleg  FRBV  1FR06        6
Innra eftirlit og matvælaöryggi  IEMÖ  1GÆ02        2
Íslenska  ÍSLE    2AL05      5
Íþróttir  ÍÞRÓ

1AA01

1AB01

1AC01

       3
Nám og tölvur NÁTÖ  1UT03         3
Næringarfræði NÆRG    2FV05      5
Stærðfræði STÆR    2SM05      5
Vínfræði framreiðslu VÍNF    2FR05  3FR05    10
Öryggismál og skyndihjáp ÖRSK 1ÖR02        2
Örverufræði ÖRVR    2HR02      2
Einingar     16  46  23  5  90

 

Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1 Þrep 2 Þrep 3 Þrep 4
 18%  51%  26%  6%

 

Frjálst val

frjálst val er ekki leyft.

Starfsnám á vinnustað

130 einingar

 

Uppfært miðvikudagur, 19 september 2018 20:03

Go to top