Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

Meistaranám í matvælagreinum

  Meistaranám í matvælagreinum

Haustið 2010 var farið af stað með meistaranám skv. nýrri námskrá í Hótel- og matvælaskólanum í Menntaskólanum í Kópavogi.  Iðnmeistaranámið verður í  boði í staðbundnum lotum í samtals fimm kennslulotum.
Iðnmeistarar gegna ólíkum störfum og hlutverkum. Þeir vinna við mismunandi aðstæður allt eftir eðli starfseminnar, stærð fyrirtækis og stöðu innan fyrirtækis. Í litlu iðnfyrirtæki er meistarinn allt í senn; atvinnurekandi, stjórnandi, faglegur leiðtogi og kennari eða leiðbeinandi.  Í stærri fyrirtækjum er oftast um hreinni verkaskiptingu  að ræða og hefur það færst í vöxt að viðskiptamenntað fólk sjái um fjármálahlið fyrirtækisins en meistarar gegni aðallega stjórnunarstörfum, faglegri umsjón og leiðsögn.

Hvort sem iðnmeistarinn annast sjálfur alla þætti í stjórnun og rekstri fyrirtækisins eða ræður aðra til þess er endanleg ábyrgð á hans herðum.  Hann þarf því að búa yfir grunnþekkingu og yfirsýn varðandi rekstur og vera fær um að leggja sjálfstætt mat á einstaka þætti.

Nemendur sem hafa hug á að leggja stund á meistaranám sækja um á www.menntagatt.is

 

Áfangarnir sem kenndir eru:

 

Reglur um námsframvindu

Nemendur þurfa að ljúka hverjum áfanga fyrir sig með einkuninni 5. 

 

Hæfniviðmið

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að 

  • starfa samkvæmt lögum og reglugerðum er snúa að matvælafyrirtækjum
  • þekkja rekstrarumhverfi á Íslandi og tengingu þess við faggrein sína
  • fást við stjórnun í matvælafyrirtæki s.s. markmið, starfsmannahald, skipulag, fjármál, bókhald og marksðamál
  • greina markaðsaðstæður í grein sinni og útbúa makaðáætlanir af kunnáttusemi
  • beita mismunandi stjórnunarstílum og þeim stjórnunaháttum sem mest eru viðhafðir í dag við rekstur matvælafyrirtækja
  • gera áætlanir byggðar á markmiðum fyrirtækisins og hvernig markmiðum er náð með áætlunum og eftirliti
  • teikna skipurit fyrir matvælafyritæki og að skilja mikilvægi þeirra við stjórnun í fyrirtækjum
  • hafa skilning á gæðastjórnun ISO og innra eftirlit í matvælagreinum HACCP
  • beita framlegðarútreikningum og sölufræði við innkaup á vörum matvælafyrirtækisins. Geta stjórnað fjárhagslegum og markaðslegum þáttum með réttu bókhaldi við stjórn og rekstur fyrirtækisins
  • skipuleggja þjálfun starfsfólks í sinni iðngrein. Annast um skiplagningu náms og þjálfun nemenda í grein sinni eftir þeim lögum, reglugerðum og námskröfum sem gerðar eru hverju sinni. Hann getur einnig metið námsþarfir nemenda og starfsfólks og valið réttar viðeigandi aðferðir við leiðsögn. Hann getur gert heilstæða námsáætlun fyrir nemanda með tilliti til vinnustaðaþjálfunnar og samkvæmt þeim viðmiðum sem koma fram í Aðalnámskrá.

 

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar veitir áfangastjóri Baldur Sæmundsson í síma 594 4000 eða í netfangi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Uppfært miðvikudagur, 19 september 2018 15:46

Go to top