Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

GRN101 Gróður og náttuvernd

Undanfari: enginn
 
Í áfanganum er fjallað um flóru Íslands og sérstöðu hennar. Teknir eru fyrir helstu flokkar plantna og nemendur þjálfaðir í notkun handbóka á því sviði. Farið er yfir gróðursögu landsins með hliðsjón af gróðureyðingu, endurheimt landgæða og sjálfbærri nýtingu gróðurfars. Lögð er áhersla á skógrækt, náttúruvernd, friðlýsingu og umgengni við land og mið. Áherslur Íslands í umhverfismálum eru skoðaðar sem og alþjóðasamningar. Í vettvangsferðum er lögð áhersla á að nemendur kynnist íslensku gróðurfari.

Markmið:

Nemandi geti sagt frá

 • gróðurfari á Íslandi á tertíertímabilinu, ísöld og við landnám
 • séreinkennum íslensks jarðvegs
 • helstu orsökum og afleiðingum gróðureyðingar eftir landnám
 • hvernig staðið er að landgræðslu og skógrækt á Íslandi
 • algengustu plöntutegundum hér á landi
 • umhverfismálum og náttúruvernd
 • upphafi þróunar náttúruverndar í heiminum og hér á landi
 • starfsemi umhverfisráðuneytis og stofnana á þessu sviði
 • ýmsum flokkum friðunar
 • samskiptum manns og náttúru
 • áhrifum ferðamennsku á umhverfið

Uppfært föstudagur, 05 október 2007 21:03

Go to top