Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

VIÐ143 Viðskiptalögfræði

Undanfari: VIÐ103, 113

Kynnt eru grundvallaratriði íslenskrar stjórnskipunar og réttarkerfis. Áhersla er lögð á kynningu á lögum og reglum sem tengjast viðskiptalífinu. Miðað er að því að gefa nemendum innsýn í umfang löggjafar á þessu sviði og að þeir þekki helstu meginreglur hennar, s.s. samningagerð og kröfuréttarsambönd, fasteignakaup, skattskyldu, stéttarfélög og vinnudeilur, réttindi og skyldur aðila vinnumarkaðarins, vátryggingar og skaðabætur, gjaldþrot, greiðslustöðvun og nauðasamninga. Fjallað er stuttlega um sifja- og erfðarétt.

Markmið
Nemandi

 • þekki til grunnatriða lögfræðinnar
 • þekki til grundvallaratriða í sambandi við löggjöf og aðrar réttarheimildir
 • þekki til meginatriða í íslenskri stjórnskipan
 • þekki meginreglur íslensks réttarfars og helstu farvegi mála í gegnum dómstóla og aðrar stofnanir réttarkerfisins, s.s. greiðslustöðvun, nauðasamninga og gjaldþrotaskipti
 • þekki helstu hugtök sem lúta að réttindum og skyldum þjóðfélagsþegna
 • þekki almennar reglur um samninga, umboð og aðra löggerninga
 • þekki til laga um lausafjárkaup og fasteignakaup
 • þekki helstu lög og reglur um kröfur og skuldbindingar, skaðabætur og tryggingar
 • þekki mismunandi rekstrarform fyrirtækja, ábyrgð eigenda o.fl.
 • kynni sér lög um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti
 • kynni sér helstu réttarreglur samfélagsins, s.s. bókhaldsskyldu, auðkennarétt og verslunarleyfi
 • þekki helstu réttindi og skyldur aðila á vinnustað
 • þekki lög um stéttarfélög og vinnudeilur
 • þekki til helstu laga varðandi sifja- og erfðarétt

Uppfært fimmtudagur, 21 ágúst 2008 12:49

Go to top