Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

VIÐ123 Fjármál I

 

 

 

Undanfari: STÆ203, HAG103, BÓK203

Fjallað er um fjármál einstaklinga og helstu hugtök á sviði fjármála almennt, s.s. sparnaðarleiðir, fjárhagsáætlanir, vexti, verðtryggingu, ávöxtunarkröfu, skuldabréf, hlutabréf, greiðsluraðir, vísitölur og gengi. Áhersla er lögð á þjálfun í útreikningum þar sem telja má að kunnáttan hafi hagnýtt gildi. Fjallað er um markað fyrir helstu tegundir verðbréfa og meginatriði er varða mat á margvíslegum fjárfestingarkostum. Nemendur nota töflureikni eða annan hentugan hugbúnað við lausn verkefna.

Markmið

Nemandi

 • þekki til fjárhagsáætlana og átti sig á gagnsemi þeirra
 • geti útskýrt helstu vaxtahugtök
 • geti reiknað út vaxtaupphæð, framtíðarvirði höfuðstóls, núvirði höfuðstóls, vaxtaprósentu og tíma í einföldum og samsettum vaxtareikningi
 • þekki til mismunandi sparnaðarleiða
 • þekki helstu tegundir skuldabréfa og geti reiknað út greiðslur tengdar þeim
 • þekki til helstu lánavalkosta, ásamt kostnaði og ábyrgð sem þeim fylgir
 • þekki til vísitöluútreikninga og hagnýtingar þeirra
 • þekki til helstu aðferða við verðtryggingu og geti reiknað út greiðslur af verðtryggðum skuldabréfum
 • geti reiknað út greiðslur, innri vexti, núvirði og framtíðarvirði greiðsluraða
 • geti reiknað út ávöxtun og þekki mun nafnávöxtunar og raunávöxtunar
 • geti reiknað út breytingar á gengi og verði gjaldmiðla, kaupverð, afföll og yfirverð einföldustu gerða skuldabréfa
 • geti reiknað út hagkvæmustu fjárfestingarkosti með núvirðisreikningum
 • geti skilgreint hvað er hlutabréf, hluthafi og ávöxtun af hlutabréfaeign
 • þekki til helstu markaðsverðbréfa á íslenskum verðbréfamarkaði
 • þekki til hugbúnaðar sem nýtist við útreikninga á sviði fjármála

Uppfært fimmtudagur, 20 ágúst 2009 12:23

Go to top