Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

STÆ413 Tölfræði og líkindareikningur II

Undanfari: STÆ313/303

Fjallað er um línulega aðhvarfsgreiningu, normaldreifingu og aðrar líkindadreifingar, úrtök og tölfræðilegar ályktanir, fylgni. Útreikningar eru í tengslum við normaldreifingu, t-dreifingu og núlltilgátu. Fjallað er um úrtaksdreifingu, öryggisbil og skekkjumörk, Kí-kvaðrat-prófun og marktæknimörk, T-próf og F-próf. Gerðir eru fylgniútreikningar ásamt aðhvarfsgreiningu. Tölfræðiforrit eru notuð við útreikninga.

Markmið
Nemandi

  • læri að meta áreiðanleika tölfræðilegra gagna
  • geti túlkað fylgni og metið marktækni hennar
  • geti dregið ályktanir af marktækni og tilgreint öryggisbil
  • geti sett fram tilgátu og prófað hana með viðeigandi tölfræðilegum prófunum
  • kunni skil á hugbúnaði til að vinna úr tölfræðilegum gögnum

Uppfært þriðjudagur, 30 október 2007 21:06

Go to top