Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

HAG213 Hagstjórn

Undanfari: HAG113

Kynntar eru meginstefnur og straumar sem tengjast hagfræði þjóðarbúsins og hreyfiöflum efnahagsþróunar. Innra samhengi í hagkerfinu er skýrt með hjálp efnahagshringrásar og einföldum haglíkönum og línuritum ásamt því að farið er í helstu markmið og hagstjórnartæki. Þá er fjallað um markaðskerfið og komið inn á kenningar um innri og ytri áhrif og markaðsbresti í markaðsvæddum samfélögum. Hegðun fyrirtækja í mismunandi samkeppnisformum er skoðuð og fjallað um áhrif fullkominnar og ófullkominnar samkeppni á velferð neytenda. Fjallað er um peningastefnu, fjármálastefnu, gengisstjórn, velferð, ríkisfjármál og þjóðartekjur. Komið er inn á umhverfisvandamál sem skapast af framleiðslu og neyslu í iðnvæddum samfélögum.

Markmið
Nemandi

 •  þekki hringrás efnahagslífsins og samhengi hagstærða
 •  geti túlkað heildareftirspurn og heildarframboð með hjálp einfalds haglíkans
 •  þekki til margföldunaráhrifa og ástæðna fyrir þeim
 •  geti reiknað út þjóðartekjur í jafnvægi og aðrar helstu hagstærðir
 •  þekki tæki fjármálastjórnunar og geti reiknað út áhrif beitingar þeirra í einföldu haglíkani
 •  átti sig á vandamálum sem tengjast hallarekstri hins opinbera
 •  þekki helstu atriði peningastefnu og tengsl við vaxtastig og hagstjórnaraðgerðir þekki hugtakið raungengi og mikilvægi þess fyrir þjóðarbúskap
 •  þekki til helstu vandamála sem fylgja hagstjórn í opnu hagkerfi
 •  geti útskýrt með hjálp línurita hvernig heildarframboð og heildareftirspurn ákvarðar verðlag og raunþjóðartekjur
 •  átti sig á afleiðingum nafngengisbreytinga fyrir þjóðarbúið
 •  sé fær um að túlka innra og ytra jafnvægi í hagkerfinu og útskýra hvernig hagstjórnaraðgerðir geta fært hagkerfi nær innra og ytra jafnvægi
 •  þekki til helstu kenninga um ákvörðun þjóðartekna og áhrifamátt hagstjórnar
 •  þekki til hugmynda um þátt væntinga í efnahagslífi 
 • þekki hugtakið velferðarauka og hvernig hann skerðist við einokun
 •  þekki hugtakið markaðsbrest og ástæður fyrir honum
 •  geti tilgreint dæmi um ytri áhrif í framleiðslu og neyslu
 •  átti sig á samhengi umhverfismála og markaðsverðmyndunar

Uppfært mánudagur, 29 október 2007 19:51

Go to top