Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

HAG203 Rekstarhagfræði II

 

Undanfari: HAG103

Farið er yfir helstu skilgreiningar á kostnaði og tekjum fyrirtækja. Leitast er við að auka skilning nemenda á viðfangsefnum í rekstri fyrirtækja, framlegð þeirra, markaðsstöðu, fákeppni og samkeppni, ábata neytanda og framleiðanda, afrakstur og hagkvæmni. Fjallað er um framleiðslu- og kostnaðarföll, framlegðarútreikninga og útreikninga á hagkvæmustu framleiðslusamsetningu, framboð, eftirspurn, nytjaföll, teygni og verðmyndun við mismunandi markaðsform. Stór hluti áfangans felst í stærðfræðilegri greiningu á rekstrarfræðilegum úrlausnarefnum sem snúa m.a. að kostnaði, tekjumyndun og jafnvægi í rekstri fyrirtækja og deildun við hámörkun hagnaðar. Áhersla er lögð á stærðfræðilega nálgun, notkun línurita og upplýsingatækni.

Markmið
Nemandi

 • geti notað línurit til að skýra samband framleiðsluþátta
 • þekki helstu strauma hagkerfisins og stöðu fyrirtækja í markaðshagkerfi
 • skilji mikilvægi framboðs og eftirspurnar til að viðhalda jafnvægi í framleiðslu og neyslu
 • geri sér grein fyrir áhrifum hagsveiflna á rekstur fyrirtækja
 • þekki framleiðsluþætti og geti greint framleiðslufall, bæði stærðfræðilega og með líkani
 • geti notað líkan til að útskýra þenslubraut fyrirtækis
 • geti reiknað dæmi og útskýrt jafnmagns- og jafngjaldalínur
 • geti greint og reiknað fastan og breytilegan kostnað, tekjur, framlegð og rekstrarjafnvægi geti notað framlegðaraðferðir til að velja hagkvæmustu framleiðslusamsetningu
 • geti notað línurit til að skýra ákvarðanir neytenda um hámörkun nota
 • þekki til kenninga um hámörkun velferðar frá sjónarhorni fyrirtækja og þjóðfélagsins í heild
 • geti greint á milli einokunar, fákeppni, verðleiðsagnar, einkasölusamkeppni og fullkominnar samkeppni á markaði
 • geti reiknað hagkvæmasta magn og verð við mismunandi samkeppnisform
 • geti notað línurit til að tjá sig um stöðu á markaði og upplýsingatækni við útreikninga og aðra gagnavinnslu

Uppfært föstudagur, 04 apríl 2008 15:46

Go to top