Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

HAG103 Rekstrarhagfræði I

Undanfari: Stæ203 og Bók103

Í þessum byrjunaráfanga er fjallað um rekstur fyrirtækja og umhverfi þeirra, grunnatriði hagfræðinnar (skort, val og fórn) og skilgreiningu á mismunandi efnahagsheildum. Lögð er áhersla á að nemendur kunni skil á uppbyggingu fyrirtækis sem efnahagsheildar, framleiðsluháttum og starfsgrundvelli, staðarvali, stefnumótun, markmiðssetningu, kostnaðargreiningu og samkeppni. Nemendur kynnast grunnþáttum markaðsfræði og bókhalds. Fjallað er um framleiðslu og afköst, tæki og mannafla, tekjur, kostnað og afkomu. Lögð er áhersla á að nemendur nýti þá þekkingu sem þeir hafa á atvinnulífinu, þekki uppbyggingu skipurita og fjalli um helstu stjórnunarstíla.

Markmið
Nemandi

  • þekki grundvallarhugtök hagfræði og geti útskýrt framboð, eftirspurn og jafnvægi á markaði
  • skilgreini efnahagsheildir og helstu strauma efnahagslífsins
  • geri greinarmun á frumvinnslu, úrvinnslu og þjónustu og geti flokkað helstu atvinnugreinar
  • skilgreini starfsgrundvöll fyrirtækis
  • geti fjallað um þá þætti sem hafa áhrif á umhverfi fyrirtækja og greini milli þeirra sem þau hafa áhrif á og þeirra em þau hafa lítil eða engin áhrif á
  • kunni vinnuaðferðir við stefnumótun og markmiðssetningu og skýri áhrif hagsmunaaðila, bæði samvinnu og togstreitu
  • skilgreini rekstrarform fyrirtækja, þekki skipurit og dreifingu valds og ábyrgðar
  • skilji hvernig verðmæti myndast innan fyrirtækis og hvernig þeim er ráðstafað
  • fjalli um framleiðslukerfi, skipulag tækja og mannafla, teikningu framleiðsluferla og samræmingu á afkastagetu
  • þekki helstu kostnaðarhugtök og aðferðir við útreikning framlegðar og rekstrarjafnvægis

Uppfært föstudagur, 26 október 2012 09:20

Go to top