Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

BÓK303 Ársreikningar og skattskil

 

Undanfari: BÓK203

Meginhluti áfangans felst í gerð og greiningu ársreikninga. Farið er í lög um ársreikninga
og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga. Áhersla er lögð á uppsetningu
rekstrar- og efnahagsreiknings í samræmi við lög um ársreikninga. Farið er í gerð
fjárstreymisyfirlita, sjóðstreymis og fjármagnsstreymis. Ársreikningar eru túlkaðir með
kennitölum. Nemendum er kynntur mismunur á uppgjöri samkvæmt góðri
reikningsskilavenju og uppgjöri samkvæmt skattalögum. Fengist er við áætlanagerð og
frávikagreiningu. Æskilegt er að nemendur noti töflureikni við lausn verkefna.

Markmið
Nemandi

 • þekki lög um ársreikninga
 • þekki reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga
 • geti sett upp rekstrar- og efnahagsreikning
 • geti gert sjóðsstreymi eftir beinni og óbeinni aðferðþekki til fjármagnsstreymis
 • hafi kynnt sér ársskýrslur fyrirtækja
 • þekki til áritunar og skýringa í ársreikningi
 • þekki til umfjöllunar í ársskýrslum um þekkingarverðmæti fyrirtækja; mannauð,
 • skipulagsauð og viðskiptaauð
 • geti reiknað út og túlkað kennitölur
 • þekki til takmarka kennitalna
 • skilji hvernig bókhald getur auðveldað áætlanagerð, stjórnun, eftirlit og
  ákvarðanatöku
 • geti lýst helstu þáttum fjárhagsáætlunar og útskýri kosti hennar fyrir fyrirtækið
 • geti sett upp áætlaðan rekstrar- og efnahagsreikning
 • þekki grunnhugsun frávikagreiningar við áætlanagerð
 • geti framkvæmt framlegðarútreikninga
 • geti gert uppgjör samkvæmt skattalögum
 • þekki til grunnatriða varðandi útfyllingu skattframtala fyrir einstaklinga og lítil
  fyrirtæki

Uppfært föstudagur, 04 apríl 2008 15:32

Go to top