Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

TÖL303 Verkefnaáfangi

Undanfari: TÖL203

Áfanginn á að gefa nemandanum tækifæri til að fá innsýn í ýmsa þætti tölvufræða. Nemendur velja sér ákveðið verkefni á sviði tölvufræði í upphafi áfangans. Verkefni nemenda geta m.a. fjallað um innviði og uppbyggingu tölvu, gerð rökrása, hvernig tölvan vinnur með og umbreytir merkjum í upplýsingar og þekkingu, hvernig tölvur geta numið og brugðist við merkjum úr umhverfinu, hvort heldur það er til mælinga og rannsókna eða við gerð forritanlegra sjálfa og þjarka, uppbyggingu netkerfa og hvaða stærðfræðileg og eðlisfræðileg atriði liggja þar að baki. Lögð er áhersla á að nemandinn sýni sjálfstæði og frumkvæði í náminu og þá ekki síst í að hagnýta sér þekkingu af ýmsum sviðum við úrlausn verkefna.

Markmið
Nemandi

  • geti nýtt sér aðferðir nýsköpunar í að skapa og öðlast þekkingu á nýjum sviðum
  • geti sett sér markmið með verkefnavinnu, orðað markmiðin og þannig afmarkað viðfangsefni
  • geti sett fram spurningar um ákveðið viðfangsefni
  • geti flokkað spurningar um viðfangsefni í efnisþætti og þannig skipulagt uppbyggingu verkefnis
  • geti gert raunhæfa tímaáætlun um verkefnavinnu og gert grein fyrir vinnuferli við verkefnavinnu með dagbók eða vinnumöppu
  • kunni að skipta flóknum viðfangsefnum upp í smærri og leysanlegri þætti og sýni fram á sjálfstæði í vinnubrögðum
  • geti tekið þátt í hópvinnu þar sem reynir á samvinnu við skipulagningu, efnisöflun og úrvinnslu og sýnt fram á vilja til lausnar ef upp kemur ágreiningur innan hópsins
  • sýni frumkvæði og sjálfstæðan rannsóknarvilja, tilraunaþrói frumgerðir og nýti sér þekkingu mismunandi greina við úrlausnir
  • sýni fram á þekkingu á einstökum fyrirbærum en ekki síður hæfni til að setja hluti í samhengi og yfirfæra þekkingu af öðrum sviðum
  • geti kynnt hugmyndir og framleiðslu sína á einfaldan og árangursríkan hátt

Uppfært þriðjudagur, 13 maí 2008 13:13

Go to top