Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

TÖL203 Hlutbundin forritun og netkerfi

Undanfari: TÖL103

Nemendur greina, hanna og forrita forrit með hlutbundnum aðferðum, klasahönnun. Kenndar verða helstu aðferðir við gagnaskipan. Farið verður í mismunandi uppbyggingu stýrikerfa og vélbúnaðar. Einnig verður farið í uppbyggingu og gerð myndefnis. Forritun: Aðferðir við röðun og leit. Klasar, erfðir, einangrun, fjölbreytni, hugrænar og hlutrænar aðferðir. Grafík og hreyfimyndir. Gagnaskipan og safnklasar, m.a. listi, vigur og tré. Villur og frávik og viðbrögð við þeim. Skrár: textaskrár, annars konar gögn, leit í skrá. Tölvusamskipti: gögn lesin af neti. Hugtök og þekkingaratriði: Stigveldi vélbúnaðar og hugbúnaðar. Rökrásir, minni, lesminni og vinnsluminni, örkóði, vélamál, reklar, jaðartæki og samskipti tölvu við þau. Greining reiknirita með tilliti til inningartíma og rýmis. Helstu einkenni algengra stýrikerfa, m.a. Windows og Unix; fjölforritavinnsla, þræðir og verkröðun í fjölnota stýrikerfum og uppbygging skráakerfis. Staðarnet og víðnet, samskiptastaðlar á tölvunetum, m.a.TCP-IP, Internetið, veraldarvefurinn, vefföng og forritaðareiningar á vef. Myndsnið, þjöppun mynda, upplausn, litakóðar.

Markmið
Nemandi

  • skilji hlutbundna högun forrits og geti skrifað einföld forrit, byggð á eigin klösum. þekki helstu aðferðir við gagnaskipan og geti valið gagnaskipan við hæfi, skilji algengustu aðferðir og geti beitt einföldum aðferðum við röðun
  • skilji hlutverk skráakerfa, þekki algenga högun staðarneta og skilji hlutverk staðarneta og víðneta og þekki mismun þeirra
  • þekki helstu skráasnið mynda og mismun þeirra, skilji hlutverk samskiptastaðla og skilji hvað felst í mismunandi upplausn og litafjölda tölvumynda

Uppfært föstudagur, 25 apríl 2008 14:29

Go to top