Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

STÆ203 Algebra, föll og margliður

Undanfari: STÆ103

Fjallað er um rauntölur og talnalínu, tölugildi, bil á talnalínu og ójöfnur, þáttun og styttingu brota, samlagningu brota, brotabrot, veldi og rætur, föll og margliður, margliðudeilingu, þáttun margliða, skurðpunkta grafa, núllstöðvar og ræð föll, logra með grunntölunni 10 og lausnir á fallajöfnum og ójöfnum.

Markmið
Nemandi

  • þekki helstu flokka rauntalna og geti notað biltákn og tilvísanir í talnamengi
  • geti teiknað gröf falla með tölvu og eftir gildistöflum
  • beiti algebru við lausnir margvíslegra verkefna
  • leysi annars og þriðja stig jöfnur með algebru, teikningu og í tölvu

Uppfært þriðjudagur, 30 október 2007 20:56

Go to top