Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

NÁT113 Jarðfræði

Undanfari: enginn

Í áfanganum kynnast nemendur aðferðum vísinda og helstu vísindakenningum um uppruna alheims og jarðar. Þeir kynnast jarðsögunni, einkum með tilliti til ferla sem hafa hagnýtt gildi nú. Útræn öfl ásamt samspili manns og umhverfis verður höfuðviðfangsefni nemenda í áfanganum, sérstaklega í tengslum við orkuvinnslu og vinnslu jarðefna. Uppruni og aldur jarðar, jarðsögulegar breytingar á jörðinni, lagskipting jarðar; kjarni, möttull, jarðskorpa, vatnshjúpur og lofthjúpur, helstu berggerðir. Orkugjafar: kol, olía, gas, jarðvarmi, vatnsafl, vindorka, metan, etanól, sólarljós, vetni og kjarnorka. Orkugjafar á Íslandi, nýting orku, verðmæt jarðefni á Íslandi, vatnsaflsvirkjanir og aðrar virkjanir, efnisnotkun í stíflur, helstu gerðir stíflna, miðlunarlón og veitur, vatnasvæði vatnsfalla, rennslisleiðir grunnvatns. Jarðfræði háhita- og lághitasvæða, jarðfræði líklegra svæða í nýtingu jarðvarma, jarðvarmavirkjanir, jarðefni til mannvirkjagerðar, umhverfismat við mannvirkjagerð og hagsmunaárekstrar, mengun. Vegagerð og jarðefnanámur, gæði jarðefna, jarðfræði málmauðugra svæða, jarðfræði- og jarðeðlisfræðilegar rannsóknir og ný tækni við rannsóknir á jarðlögum.

Markmið
Nemandi

  • tileinki sér grundvallarlögmál jarðfræði
  • noti kort, loftmyndir og tölvur við öflun og túlkun jarðfræðilegra gagna og eigin athugana
  • öðlist grunnþekkingu á helstu orkulindum og jarðefnaverðmætum og nýtingu þeirra á Íslandi
  • kynnist helstu aðferðum við umhverfismat og geti beitt einfaldri útfærslu á þeim við mat á framkvæmdum á Íslandi

Uppfært föstudagur, 25 apríl 2008 14:20

Go to top