Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

LÍF103 Lífeðlisfræði

Undanfari: NÁT103

Í áfanganum eru teknir fyrir helstu þættir er varða líkamsstarfsemi manna og dýra, svo sem blóðrásarkerfið, vessakerfið, meltingarkerfið, úttaugakerfið, miðtaugakerfið, innkirtlakerfið, ónæmiskerfið, sogæðakerfið, stoðkerfið, æxlunarkerfið, þveitislíffæri, öndunarfærin, og er þar með fjallað um boðflutning, maga, garnir, briskirtil, lifur, nýru, hjarta, gallblöðru, lungu, taugar, heila, stoðgrind, rákótta/slétta vöðva, meltingu, meltingarensím, efnaskipti, himnuspennu, blóð, eitil, samvægi, þveiti, skynfrumur, skynfæri, taugaboð, hormón, hormónastjórn, kynfrumur, kynfæri og fósturþroskun. Fjallað er um heilbrigða starfsemi en einnig algengustu frávik. Lögð er áhersla á að nemendur kynnist líffærum dýra af eigin raun með krufningu auk annarra verklegra þátta.

Markmið
Nemandi

 • geti lýst hlutverki mismunandi líffærakerfa í dýrum
 • geti lýst gerð og starfsemi meltingarfæra
 • þekki gerð og starfsemi líffæra þveitis, þ.e. lifrar, nýrna og öndunarfæra
 • þekki gerð og hlutverk blóðrásar- og vessakerfis
 • þekki gerð og starfsemi ónæmiskerfis
 • þekki gerð og starfsemi innkirtlakerfis
 • þekki gerð og hlutverk ólíkra hluta miðtaugakerfisins og úttaugakerfis
 • geti borið saman ólík stoðkerfi
 • þekki gerð og starfsemi vöðvakerfis
 • þekki gerð og starfsemi ýmissa skynfæra
 • þekki gerð og stafsemi æxlunarkerfis og geti rakið fósturþroskun frá okfrumu til holfósturs
 • kynnist líffærum og lífverum af eigin raun með krufningu

Uppfært miðvikudagur, 17 október 2007 10:19

Go to top