Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

JAR103 Almenn jarðfræði og landmótun

Undanfari: NÁT113

Fjallað er um jarðfræði Íslands, landrekskenningar, Ísland og landrekið, jarðskorpuhreyfingar, berg- og steindafræði, greiningu bergs og steinda á Íslandi og helstu bergtegundir. Einnig er farið í uppruna kviku og eldvirkni á Íslandi í samanburði við það sem er annars staðar í heiminum. Skoðuð eru helstu gosefni og umhverfisáhrif eldgosa. Fjallað er um innri og ytri gerð jarðar, jarðskjálfta og jarðskjálftaspár, jarðskjálftabylgjur og tjón af völdum jarðskjálfta. Skoðuð er landmótun og veðrun og áhrif veðurfars á landmótun á Íslandi og landmótun einstakra svæða á Íslandi.

Markmið
Nemandi

  • geri sér grein fyrir uppbyggingu Íslands og þeim náttúruöflum sem komið hafa við sögu við myndun þess og mótun
  • noti kort, loftmyndir og tölvur við öflun og túlkun jarðfræðilegra gagna og eigin athugana
  • greini algengustu bergtegundir og steindir sem finnast á Íslandi
  • geri sér grein fyrir helstu hættum sem stafa af náttúruhamförum á Íslandi
  • vinni úr jarðeðlisfræðilegum mælingum

Uppfært föstudagur, 25 apríl 2008 14:38

Go to top