Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

ÍÞR221 Bóklegar íþróttir

Undanfari: ÍÞR101

Unnið er markvisst að því að sýna nemendum fram á jákvæða reynslu þess að þjálfa líkamann með því að stunda íþróttir. Byggð er upp þekking á íþróttafræði og skilningur aukinn á því hvernig líkaminn bregst við erfiði. Nemendur öðlast þekkingu á undirstöðuatriðum grunnþjálfunar, kynnist algengustu slysum og álagsmeiðslum sem líkamleg áreynsla getur leitt af sér bæði í leik og starfi og varnir gegn þeim. Nemendur læra um líkamsbeitingu og stoðkerfi líkamans.

Markmið
Nemandi

  • læri fjölbreytta upphitun
  • taki þátt í markvissri þol- og kraftþjálfun
  • auki styrk og liðleika
  • læri réttra líkamsbeitingu
  • læri fjölbreyttar teygju- og slökunaræfingar
  • fræðist um fjölbreyttan útbúnað til líkams- og heilsuræktar, innandyra sem utan
  • taki þátt í leikjum og temji sér drenglyndi og háttvísi í keppni og samstarfi
  • tileinki sér jákvætt hugarfar til líkamsræktar og heilbrigðs lífsstíls

Uppfært þriðjudagur, 30 október 2007 20:43

Go to top