Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

ÍSL203 Bókmenntir, mál- og menningarsaga

 

Undanfari: ÍSL103/2026

Áfangalýsing
Í áfanganum er fjallað um sögu tungumálsins, uppruna þess og þróun. Nemendur fá yfirlit yfir setningafræði íslensku, hlutverk orða í setningum er skoðað og nemendur þjálfaðir í að nota setningafræðileg hugtök um íslensku. Þeir fá innsýn í hugmyndaheim sögualdar með því að lesa eina Íslendingasögu, vinna verkefni og flytja fyrirlestra. Nemendur læra að nota heimildir í ritgerðasmíð.

Markmið

Nemandi

  • þekki sögu íslenskunnar í stórum dráttum
  • kynnist hugmyndaheimi sögualdar
  • geti nýtt sér setningafræðileg hugtök í umfjöllun um texta
  • temji sér nákvæmni og vandvirkni við meðferð heimilda í ritun
  • geti byggt upp heimildaritgerð
  • geti sett hugmyndir sínar fram í töluðu máli á öruggan hátt

Uppfært laugardagur, 06 október 2007 12:52

Go to top