Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

ÍSL103 Læsi, bókmenntir, ritun og tjáning

 

Undanfari: enginn

Áfangalýsing
Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur treysti kunnáttu sína á öllum sviðum lestrar. Nemendur lesa fjölbreytta bókmenntatexta og ýmsa texta sem birtast í dagblöðum, tímaritum, fræðiritum og á netinu. Nemendur læra grunnatriði bókmenntafræði, bragfræði og hljóðfræði og fá þjálfun í fjölbreyttri ritun og tjáningu. Þeir læra að meta góða málnotkun og öðlast trú á eigin málhæfni í ræðu og riti.

Markmið

Nemandi

  • kynnist ýmsum bókmenntaverkum og öðrum tegundum texta
  • efli með sér læsi og túlkunarhæfni á texta og myndir
  • geti beitt hugtökum bókmenntafræði og bragfræði
  • þekki helstu mállýskur á Íslandi
  • læri hljóðfræði og gildi hennar við að temja sér góðan framburð
  • geti tjáð sig og lesið af sjálfsöryggi frammi fyrir hópi
  • geti greint mismunandi málsnið og notað það
  • þjálfist í margs konar ritsmíðum og notkun hjálpargagna

Uppfært miðvikudagur, 18 febrúar 2015 11:15

Go to top