Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

EÐL303 Rafsvið, segulsvið, geislun og mannslíkaminn

Undanfari: EÐL203

Unnið er með rafhleðslu, rafsvið og spennu, lögmál Ohms, straum og viðnám, rafrásir, þétti, segulsvið, hlaðnar agnir í raf- og segulsviði, röntgengeisla og geislavirkni. Umfjöllunin spannar allvítt svið og er því ekki kafað djúpt í hvern efnisþátt heldur stefnt að því að nemendur fái sem best yfirlit yfir efnið. Verkefni og verklegar æfingar eru mikilvægur þáttur í áfanganum og lögð er áhersla á snyrtilega framsetningu gagna á tölvutæku formi. Nemandinn skrifar ritgerð um efni er fjallar um eðlisfræði. Gert er ráð fyrir að nemendur noti netið til heimildaöflunar.

Markmið
Nemandi

· þekki helstu hugtök og skilgreiningar raffræðinnar

· geti sett upp einfaldar rafrásir og unnið með fjölsviðsmæla

· þekki helstu eiginleika þétta og geti framkvæmt tilraunir og leyst verkefni tengd þeim

· þekki helstu lögmál rafsegulfræðinnar mæliaðferðir til að meta styrk segulsviðs jarðar

· þekki krafta sem verka á hlaðnar agnir í raf- og segulsviði og afleiðingar þeirra

· geti gert grein fyrir mismunandi gerðum geislavirkni, helstu mælieiningum og útreikningum á helmingunartíma

· geti gert grein fyrir helstu áhrifum geislunar á mannslíkamann og notkun geisla í læknisfræði

Uppfært mánudagur, 28 desember 2009 05:56

Go to top