Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

EÐL103 Afl- og varmafræði

Undanfari: NÁT123

Þungamiðja áfangans er kraftfræði Newtons ásamt vinnu- og orkulögmálinu í tengslum við varmafræði. Skriðþungahugtakið er kynnt og hreyfing í tveimur víddum. Þrýstingshugtakið og varmafræðin eru tengd kraftfræðinni og lögmálum um vinnu og orku. Talsverðar kröfur eru gerðar um skýra framsetningu og meðferð tölulegra gagna og einfaldir óvissureikningar eru kynntir. Unnið er með með jöfnur sem tengjast eðlisfræðilögmálunum og túlkun eðlisfræðilegra fyrirbæra og nemendur þjálfaðir í að skýra athuganir sínar með eigin orðum.

Markmið
Nemandi

  • kynnist lögmálum Newtons og skriðþungahugtakinu og geti leyst verkefni tengd þeim
  • skoði hreyfingu hluta í tveimur víddum
  • kynnist vinnu- og orkuhugtakinu í tengslum við kraft- og varmafræði
  • geti beitt lögmálum um varðveislu orku og skriðþunga við lausn verkefna
  • kunni skil á og geti beitt þrýstings- og uppdrifshugtakinu
  • kunni skil á grunnhugtökum varmafræðinnar og geti beitt jöfnum um varmaskipti

Uppfært föstudagur, 25 apríl 2008 14:37

Go to top