Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

LÍF203 Erfðafræði

Undanfari: LÍF103

Í áfanganum er fjallað um lykilatriði erfðafræðinnar, frumuskiptingu, litninga og gen, myndun kynfrumna og frjóvgun. Einnig um erfðamynstur lífvera og hvað ræður kynferði þeirra. Litningar eru teknir til umfjöllunar og skoðað hvernig þeir stjórna myndun próteina í lífverum og atburðarás prótínmyndunar rakin. Fjallað er um breytingar á erfðaefni, stökkbreytingar og litningabreytingar, um helstu aðferðir sem beitt er í erfðarannsóknum og erfðatækni, auk þess sem tíðni og jafnvægi gena í ólíkum stofnum lífvera er lýst. Efnisatriði áfangans eru frumuskipting, mítósa, meiósa, frjóvgun, litningur, einlitna, tvílitna, kynlitningur, sjálflitningur, samstæðir litningar, samsæt gen, arfgerð, svipgerð, arfhreinn, arfblendinn, ríkjandi gen, víkjandi gen, kyntengd gen, fjölgena erfðir, frymiserfðir, stofnerfðir, banagen, tengsl gena, litningavíxl, stökkbreyting, litningabreyting, stofnerfðir, heilkenni, DNA, RNA, kirni, tákni, andtákni, ríbósóm, afritun, umritun, próteinmyndun, innraðir, útraðir, afritarar, skerðiensím, temprun erfðavirkni, gerðargen, stilligen, stjórngen, gerlar, veirur, genaferja, meingen og æxlisvöxtur.

Markmið
Nemandi

 • þekki lykilhugtök erfðafræðinnar
 • þekki gerð og starfsemi litninga og gena
 • þekki helstu litningabreytingar og genastökkbreytingar
 • þekki samröðun og tengsl gena
 • þekki lögmál Mendels og aðferðir bundnar því til ákvörðunar um t.d. erfðir arfgerða og möguleg hlutföll svipgerða í afkvæmum, erfðir bundnar kynferði o.fl.
 • geti lesið úr hefðbundnum ættartöflum
 • þekki feril frumuskiptingar, þ.e. mítósu og meiósu og lífsferil frumu
 • þekki dæmi um temprun á genavirkni
 • þekki tengsl milli erfða og þróunar
 • þekki Hardy-Weinberg regluna um tíðni arfgerða
 • þekki nokkrar grunnaðferðir sem notaðar eru í erfðarannsóknum og erfðatækni

Uppfært föstudagur, 25 apríl 2008 14:22

Go to top