Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

EÐL503 Einstök lögmál eðlisfræðinnar

Undanfari: EÐL303

Unnið er með aflfræði snúnings, lögmál varmafræðinnar, riðstraumsrásir, jöfnu Bernoullis, einfalda sveifluhreyfingu og dempaðar og knúnar sveiflur. Áfanginn er hugsaður til undirbúnings háskólanáms í eðlisfræði, verkfræði og skyldum greinum og sem þjálfun í vísindalegum vinnubrögðum og aðferðum. Kennsluefni er sótt í kennslubækur sem kenndar eru á háskólastigi. Lögð er áhersla á að nemendur fjalli stærðfræðilega um einstök lögmál en leitist jafnframt við að tengja þau tilraunum. Tilraunavinna mun að hluta byggja á sjálfstæðum verkefnum.

Markmið
Nemandi

  • öðlist innsýn í lögmál varmafræðinnar
  • kynni sér sögulegar heimildir um óreiðukenningar og kaoskenningar nútímans
  • kafi nánar í fræði riðstraumsrása og átti sig á tengslum sveiflurása og nútímafjarskipta
  • kynnist flæði vökva og lofttegunda út frá jöfnu Bernoullis
  • kynnist nánar aflfræði snúnings og tilraunum tengdum fræðunum
  • kynnist nánar fræðum einfaldrar sveifluhreyfingar og knúnum og dempuðum sveiflum

Uppfært föstudagur, 25 apríl 2008 14:35

Go to top