Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

EÐL403 Rafsegulfræði og afstæðiskenningin

Undanfari: EÐL203

Unnið er með jöfnur Maxwells og rafsegulrófið, afstæðiskenningu Einsteins, skömmtun rafsegulorku, atóm og agnabylgjur, skammtafræði og atómkjarnann, bindiorku og orkubreytingar, lögmál Gauss og Kirchoffs um rafrásir. spennubreyta og RC rásir. Unnið er með tölfræðileg gögn og meta þarf óvissu í mælingum auk þess sem gert er ráð fyrir að allar niðurstöður tilrauna séu settar fram á tölvutæku formi og reikniforrit notuð til að vinna töflur og línurit. Krafist er talsverðrar leikni í notkun tölvutengdra mælitækja í verklegum tímum.

Markmið 
Nemandi

  • þekki grundvöll lögmáls Gauss og geti beitt því á einföld tilvik
  • þekki lögmál Kirchoffs og geti beitt því á rafrásir
  • geti gert grein fyrir spani og framleiðslu riðstraums
  • geri sér grein fyrir hvernig jöfnur Maxwells lýsa tengslum rafsviðs og segulsviðs
  • þekki grundvallaratriði almennu afstæðiskenningarinnar og helstu forsendur hennar
  • þekki skammtakenningu Plancs og ljóseindakenningu Einsteins
  • kunni skil á skömmtun orku í vetnisatómi og atómímynd Bohrs
  • geti gert grein fyrir og unnið með agna- og bylgjuímynd rafeindar
  • geti beitt lögmáli Einsteins til að reikna bindiorku og orkubreytingar við kjarnahvörf

Uppfært mánudagur, 28 desember 2009 06:06

Go to top