Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

UMH103 Umhverfisfræði ferðaþjónustu

Áfangi: UMH103

Umhverfisfræði ferðaþjónustu

Einingar:

3 einingar (5 fein)

Hæfniþrep:

4

 

Lýsing

Í áfanganum er fjallað um umhverfismál í sérstakri tengingu við ferðaþjónustu á Íslandi. Fjallað er um jákvæð og neikvæð áhrif ferðaþjónustu á umhverfið og um þá hugmyndafræði sem einkennir umfjöllun um umhverfismál ferðaþjónustunnar hér á landi s.s. sjálfbæra þróun og ábyrga starfshætti. Einnig er fjallað um Íslenska náttúru sem auðlind í ferðaþjónustu og það hlutverk sem fyrirtæki og starfsfólk í greininni gegna þegar kemur að því að viðhalda gæðum auðlindarinnar. Sérstaklega er fjallað um náttúruleg þolmörk áfangastaða, ástand vinsælla ferðamannastaða á Íslandi og hlutverk stofnanna og samtaka sem koma að umhverfismálum á Íslandi. Markmið áfangans er að vekja nemendur til umhugsunar um mikilvægi umhverfisins sem auðlindar í ferðaþjónustu og veita nemendum grundvöll til að mynda sér skoðun á helstu umhverfisverndarumræðu atvinnugreinarinnar á gagnrýnan og upplýstan máta.

Forkröfur eru engar

Þekkingarviðmið

 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • Jákvæðum og neikvæðum birtingarmyndum samskipta og tengsla mannsins við umhverfið.
 • Hlutverki náttúru- og umhverfisverndar fyrir íslenska ferðaþjónustu og þeim verkefnum sem atvinnugreinin þarf að veita sérstaka athygli.
 • Hugmyndafræði sjálfbærni í ferðaþjónustu og auknum kröfum samfélagsins um ábyrga starfshætti.
 • Helstu þolmarkarannsóknum á áfangastöðum og niðurstöðum þeirra.

 

Hæfniviðmið

 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Gæta hagsmuna náttúrunnar og umhverfisins í hverskonar störfum í ferðaþjónustu.
 • Starfa á virkan hátt eftir sjálfbærnis- og/eða umhverfisstefnu ferðaþjónustufyrirtækja.
 • Hagnýta sér hugmyndir um ábyrga starfshætti í rekstri fyrirtækis eða störfum í ferðaþjónustu.
 • Stunda áframhaldandi nám á sviði umhverfisfræða og/eða ferðafræða.
 • Taka virkan og upplýstan þátt í umræðum atvinnugreinarinnar þegar við kemur umhverfismálum.

Leikniviðmið

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Gera grein fyrir þeim aðferðum og þeirri hugmyndafræði sem nýttar eru í dag til „lausnar“ á neikvæðum áhrifum ferðaþjónustu.
 • Nota hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar í tengingu við hverskonar verkefni í ferðaþjónustu.
 • Taka þátt í umræðum er varða umhverfismál í ferðaþjónustu.
 • Mynda sér skoðanir á ýmsum málefnum umhverfismála byggðum á gagnrýnni hugsun.

Námsmat : Samanstendur af verkefnavinnu nemenda í kennslustund og heima fyrir. Þátttaka nemenda í kennslustund og umræðum er einnig hluti námsmats. Lokapróf.

 

Uppfært miðvikudagur, 25 júní 2014 11:03

Go to top