Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

VIÐ113 Markaðsfræði

Undanfari: enginn

Kynnt eru grunnhugtök og meginviðfangsefni markaðsfræði. Áhersla er lögð á að auka skilning nemenda á gildi markaðsstarfs fyrir neytendur, fyrirtæki og samfélag. Fjallað er um söluráða og samval þeirra við markaðssetningu, um mikilvægi faglegs markaðsstarfs í síbreytilegu samfélagi, afstöðu fyrirtækja til markaðarins, vöruþróun og líftíma vöru, verðákvarðanir, auglýsingar, sölustaði og dreifileiðir. Gerð er grein fyrir því hvað felst í markaðssókn, markaðssetningu, markaðsrannsóknum, ímynd og markaðsáætlanir. Leitast er við að tengja námið íslensku viðskiptalífi með verkefnum og umræðum og að nemendur kynnist vinnubrögðum í markaðssetningu með hagnýtu verkefni á því sviði.

Markmið
Nemandi

 • þekki tilgang og hugmyndafræði markaðsfræði
 • geri sér grein fyrir þýðingu markaðsstarfs fyrir fyrirtæki og samfélag
 • þekki helstu hugtök og hugmyndir varðandi vöru og vöruþróun
 • þekki söluráða: vöru, verð, kynningu og dreifingu
 • geri sér grein fyrir hvernig auka megi áhrif markaðssetningar með „réttu“ samvali söluráða
 • þekki til helstu samkeppnisforma og mikilvægustu atriða samkeppnisgreiningar
 • geri sér grein fyrir mikilvægi þarfagreiningar og markaðshlutunar
 • þekki helstu hugmyndir um kaupvenjur á neytendamarkaði og fyrirtækjamarkaði
 • geri sér grein fyrir mikilvægi markaðsrannsókna
 • þekki til aðferða sem beitt er við markaðsrannsóknir og vinni verkefni á því sviði
 • geri sér grein fyrir mikilvægi markaðsáætlana og þekki til mismunandi greiningartækja og vinnubragða við áætlanagerð
 • þekki til siðfræðilegra álitamála sem varða markaðssetningu
 • þekki til hugsanlegra neikvæðra afleiðinga sem markaðssetning getur haft fyrir einstaklinga og samfélag

Uppfært þriðjudagur, 13 maí 2008 14:49

Go to top