Moodle - MKnet

Inna - upplýsingakerfi skóla

Póstur kennara

VIÐ103 Stjórnun

Undanfari: enginn

Farið er yfir grunnhugtök og kenningar í stjórnun. Leitast er við að veita nemendum innsýn í störf stjórnenda. Nemendum er kynnt gildi stjórnunar og skipulagningar fyrir einstaklinga, fyrirtæki og samfélag. Fjallað er um helstu stjórntæki og markmiðasetningar stjórnenda nútímans, s.s. tímamælingar, áætlanagerð, ákvarðanatöku, endurskoðun og úrbætur, stefnumótun og starfsmannahald, starfsmannaviðtöl, árangursmat, þjálfun, ráðningar og starfslok. Skipurit fyrirtækja eru skoðuð og gluggað í fyrirtækjamenningu. Farið er í fundastjórnun og fundarsköp. Fjallað er um hvatakenningar Maslows, Herzbergs og McClellands og um þýðingu vinnunnar fyrir starfsmenn samkvæmt kenningum Morse og Weiss. Leiðtogaþjálfun er kynnt ásamt grunnatriðum í mannauðsstjórnun.

Markmið
Nemandi

 • geti gert grein fyrir stjórnun sem fræðigrein
 • geti útskýrt mikilvægi stjórnunar fyrir einstakling, fyrirtæki og samfélag
 • þekki helstu stjórnunarkenningar og mismunandi stjórnunarstíl
 • þekki helstu hlutverk stjórnanda
 • þekki helstu hvatakenningar
 • þekki til grunnatriða mannauðsstjórnunar
 • þekki ráðningarferil og geti gert starfsferilsskrá
 • geti stjórnað fundi samkvæmt fundarsköpum
 • þekki helstu tegundir skipurita, geti túlkað þau og lýst mikilvægi skýrra boðleiða
 • geti lýst kostum og göllum hópvinnu og forsendum árangursríks hópstarfs
 • geti undirbúið og tekið viðtal og stjórnað samskiptum meðan á viðtali stendur
 • þekki helstu aðferðir sem notaðar eru til að leggja mat á árangur

Uppfært þriðjudagur, 13 maí 2008 14:49

Go to top